Pētniekiem

Jebkuras biznesa darbības pamatā ir fizisko un juridisko personu vajadzības, un preču un pakalpojumu izstrādāšana un virzīšana tirgū (komercializācija) tā, lai labāk nekā konkurenti apmierinātu konkrētās vajadzības. Rūpīga patērētāju vajadzību izzināšana un atbilstoši tām mērķtiecīga piedāvājamā produkta izstrāde spēj nodrošināt veiksmīgu tā (produkta: preces un/vai pakalpojuma) komercializāciju un ienākumus piedāvājuma veicējiem. 

Komercializācijas pieteikuma uzdevums ir sekmēt komunikācijas izveidi ar potenciālo Klientu un komercializācijas objekta pārdošanu. 

Piesaki savus pētījuma rezultātus

Tehnoloģiju gatavības līmeņi

Inovatīvo tehnoloģiju novērtēšanai tiek izmantoti tehnoloģiju gatavības līmeņi kā mērījums tehnoloģiju brieduma pakāpei. Mērījumu sistēma nodrošina vienotu izpratni par tehnoloģijas attīstības stāvokli un tās pozīciju inovāciju ķēdē.

_