Pētniekiem

Jebkuras biznesa darbības pamatā ir produkts vai pakalpojums, kas tiek radīts ar mērķi apmierināt kādas patērētāju grupas vajadzības. Rūpīga patērētāju vajadzību izzināšana un atbilstoši tām mērķtiecīga piedāvājamā produkta izstrāde spēj nodrošināt veiksmīgu produkta (preces un/vai pakalpojuma) komercializāciju un ienākumus piedāvājuma veicējiem.

RTU zinātnieki tiek aicināti iesniegt komercializācijas pieteikumus (pētījumu rezultātus), apmeklējot RTU Ortus sadaļu «Valorizācija». Komercializācijas pieteikuma uzdevums ir veicināt komunikācijas izveidi ar potenciālo klientu, kā arī sekmēt komercializācijas objekta pārdošanu.

Intelektuālā īpašuma aizsardzība

RTU intelektuālā īpašuma aizsardzība un attīstība ir būtisks Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra uzdevums, kas ietver gan zinātnieku un studentu izpratnes veicināšanu par intelektuālā īpašuma jautājumu nozīmi, īpaši komercializācijas procesā, gan finanšu resursu nodrošināšanu un konsultāciju sniegšanu Latvijas un starptautisko patentu pieteikumu sagatavošanai.

Tehnoloģiju gatavības līmeņi

Inovatīvo tehnoloģiju novērtēšanai tiek izmantoti tehnoloģiju gatavības līmeņi kā mērījums tehnoloģiju brieduma pakāpei. Mērījumu sistēma nodrošina vienotu izpratni par tehnoloģijas attīstības stāvokli un tās pozīciju inovāciju ķēdē.