Valorizācija

Viena no RTU stratēģijā noteiktām darbības jomām ir valorizācija, kas paredz universitātē radīto produktu komercializāciju un lietišķo pētījumu rezultātu popularizēšanu, patentēšanu, ieviešanu un pielietošanu jaunu uzņēmumu dibināšanai.

Valorizācijas procesu koordinē un atbalsta šādas RTU struktūrvienības:

  1. Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs veicina ilgtspējīgas valorizācijas attīstību RTU, nodrošinot tehnoloģiju un zināšanu pārnesi, intelektuālā īpašuma aizsardzību un pārvaldību, veidojot vidi, kas attīsta un sekmē RTU radītu tehnoloģiju un zināšanu integrāciju industrijā un sabiedrībā, kā arī nodrošinot informācijas apmaiņu nacionālā un starptautiskā līmenī.
  2. Zinātnes un inovāciju centrs sniedz atbalstu pētniecības, dizaina, prototipēšanas un izglītības jomās RTU pētniekiem, studentiem un uzņēmumiem, kā arī nodrošina zinātniskās infrastruktūras efektīvu un lietderīgu izmantošanu un tās attīstību. Centrs pārvalda «UseScience» datubāzi un AVS (augstas veiktspējas skaitļošanu).

Aktualitātes

Šajā sadaļā ir publicēti aktuālie notikumi zinātnē un pētniecībā, kā arī informācija par jaunākajiem RTU pētījumiem, izstrādātajām inovatīvajām tehnoloģijām un produktiem.

Intelektuālā īpašuma izsoles

RTU piedāvā iepazīties ar universitātes intelektuālā īpašuma izsolēm.

Gada balva valorizācijā

Lai sekmētu praktiski pielietojamu inovāciju attīstību un sadarbību ar industriju, Rīgas Tehniskā universitāte ik gadu rīko konkursu «RTU Gada balva valorizācijā» un «RTU Studenta gada balva valorizācijā».

Žurnāls «Innovation»

Rīgas Tehniskā universitāte un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir izdevusi žurnālus «Innovation». Tā mērķis ir parādīt zinātnisko atklājumu komercializācijas veiksmes stāstus, kā arī izpētīt zinātnieku un uzņēmumu spēju sadarboties.

Uzņēmumiem un organizācijām

RTU nodrošina dažāda veida pakalpojumus, sākot no konsultācijām līdz jaunu produktu ieviešanai ražošanā, izmantojot universitātē pieejamos cilvēkresursus, kompetenci un materiālos resursus.

Pētniekiem

RTU ir efektīva tehnoloģiju pārneses un inovāciju attīstības vide, kas veicina jaunu tehnoloģisku uzņēmumu izveidi un produktu radīšanu.

Studentiem

RTU piedāvā studentiem iesaistīties dažādās aktivitātēs un projektos, lai attīstītu inovatīvo domāšanu, jaunrades prasmes un uzņēmējspēju.

Kontakti