Starptautiskās sadarbības centrs

Starptautiskās sadarbības centrs

Strauji attīstoties jaunākajām tehnoloģijām un pieaugot informācijas apjomam, ir iespēja attālināti sekot līdzi notikumiem pasaulē, virtuāli to apceļot un iepazīt jaunas kultūras. Tomēr neviena jaunākā tehnoloģija nespēj aizvietot sarunas klātienē un patiesas emocijas, ko gūstam saskarsmē ar citu kultūru pārstāvjiem.

RTU ir radījusi vietu, kur satiekas izglītība, zinātne un kultūra – RTU starptautiskās sadarbības centrā ar vieslekcijām par pasaulē un zinātnē aktuālajiem jautājumiem uzstājas viesi no RTU partnervalstīm, tiek uzņemti sadarbības partneri, rīkotas diskusijas, semināri, pieņemšanas un izstādes. 

RTU ilgstoši ir attīstījusi akadēmiskos un kultūras sakarus ar Āzijas valstīm. 2014. gadā universitātē uzsākās ķīniešu valodas apmācība, vairāki RTU studenti un darbinieki vēlējās vairāk uzzināt par Ķīnas kultūru un tradīcijām. Lielu atbalstu šajā jomā sniedza Ķīnas Tautas Republikas vēstniecība, ar kuras palīdzību 2016. gadā Starptautiskajā Sadarbības centrā tika nodibināta Konfūcija klase. Ķīniešu valodu RTU iespējams apgūt, izmantojot jaunākās valodu apmācības tehnoloģijas un no Ķīnas atsūtīto plašo grāmatu un videomateriālu kolekciju.  

Centra telpās ar 2016. gada septembri darbu uzsāka Kinga Sedžonga institūts (Riga King Sejong Institute), kura uzdevums ir popularizēt korejiešu valodu Latvijā un sniegt ieskatu šīs zemes kultūrā un tradīcijās, kā arī tehnoloģiju attīstībā.

Īpašu auru centram piešķir tā atrašanās ēkā, kas ir 1890. gadā celtā Imperatora Pētera I reālskola, tagad RTU E-tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte, kā arī Inženierzinātņu vidusskola. 

Kontakti

Kronvalda bulvāris 1, Rīga