Individuālā mobilitāte

Pieteikties studijām RTU ir iespēja ne tikai tiem ārvalstu studentiem, ar kuru augstskolām RTU ir noslēgti sadarbības līgumi, bet arī studentiem no jebkuras citas augstākās izglītības iestādes pasaulē. Izmantojot RTU tiešsaistes aplikācijas vietni incomingexchange.rtu.lv studenti var augšupielādēt savu pieteikumu studijām RTU un izvēlēties kursus, ko vēlas apgūt. Šādos gadījumos mācību maksa tiek piemērota atbilstoši apgūstamo kredītpunktu kopsummai.