Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

RTU pētniecības granti

Ģeotelpiskās informācijas infrastruktūra Latvijas pašvaldību funkciju īstenošanai

Projekta tips

RTU pētniecības granta projekts
Projekta nozīme un veids RTU projekts
Atbildīgā struktūrvienība Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Pārvaldības un drošības institūts
Projekta vadītājs RTU Projekta vadītājs Ieva Korna
Projekta anotācija

Pētījuma mērķis ir izpētīt un analizēt GII potenciālu Latvijas pašvaldībām, lai nodrošinātu skaidru izpratni par šādas infrastruktūras nozīmi.

Ģeotelpiskā informācijas infrastruktūra (GII) nodrošina fundamentālus rīkus, lai pašvaldības spētu efektīvi pārvaldīt teritorijas un resursus, kā arī nodrošinātu citus būtiskus uzdevumus. Par spīti šim potenciālam Latvijā vēl nav izstrādāta vienota GII sistēma, kas atbilstu pašvaldību specifikai. Šī iniciatīva ir būtiska pašvaldību spējai uzlabot to efektivitāti un nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus. Ģeotelpiskā informācijas infrastruktūra, kad pareizi izstrādāta un integrēta, varētu būt revolūcija pašvaldību resursu pārvaldīšanā, teritoriju attīstībā un citos būtiskos jautājumos, kas skar iedzīvotājus ikdienā.
Projekta aktivitātes Veikts pētījums, publicēts zinātniskais raksts
Īstenošanas periods No 02.01.2024. līdz 31.12.2024.
Projekta budžets  7058,83 EUR
Mārketinga personalizācijas stratēģijas izstrāde uzņēmuma digitālās transformācijas ietvaros

Projekta tips

RTU pētniecības granta projekts
Projekta nozīme un veids RTU projekts
Atbildīgā struktūrvienība Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Ekonomikas un uzņēmējdarbības institūts
Projekta vadītājs RTU Projekta zinātniskais vadītājs  Jevgēnija Glazunova
Projekta anotācija

Pamatojoties uz digitālās transformācijas un mārketinga personalizēšanas teorētisko pamatnostādņu un mūsdienu aspektu izpēti, kā arī empīriskā pētījuma, izstrādāt uzņēmuma mārketinga personalizēšanas uz klientu orientētu stratēģiju.

Eiropas MVU zināmā mērā atpaliek no lielajiem spēlētājiem klientu mārketinga vēstījumu personalizēšanas ieviešanā datu kvalitātes, tehnoloģiju sadrumstalotības u.c. ierobežojošo faktoru dēļ.  Mārketinga personalizēšana ļauj uzņēmumiem pielāgot mārketinga aktivitātes individuāli katram klientam, tādā veidā stiprinot konkurences priekšrocības un palielinot klientu lojalitāti. Tiks izstrādāta stratēģija un darbības plāns, kas iekļauj sevī gan īstermiņa, gan ilgtermiņa posmus jauno mārketinga personalizēšanas procesu ieviešanai. 
Projekta aktivitātes 

Veikts pētījums, publicēts zinātniskais raksts

Īstenošanas periods No 02.01.2024. līdz 31.12.2024.
Projekta budžets, EUR 7058,83 EUR