Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Akreditācija

Studiju virzienu akreditācija

IEVF akreditētas studiju programmas četros studiju virzienos - «Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība», «Iekšējā drošība un civilā aizsardzība», «Ekonomika» un «Arhitektūra un būvniecība».

Papildu informācija

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija saskaņā ar Latvijas Republikas Augstākās izglītības padomes 2001. gada 12. jūlija lēmumu nr. 19 ir akreditējusi Rīgas Tehnisko universitāti, piešķirot tai tiesības īstenot akreditētās studiju programmas un izsniegt valstiski atzītus diplomus par augstākās izglītības iegūšanu.