Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Akreditācija

Studiju virzienu akreditācija

2013. gada 12. jūnijā pabeigta visu Rīgas Tehniskās universitātes 12 studiju virzienu akreditācija, kas iekļauj 134 studiju programmas, t. sk. 28 Inženierekonomikas un vadības fakultātes, studiju programmas.

Papildu informācija

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija saskaņā ar Latvijas Republikas Augstākās izglītības padomes 2001. gada 12. jūlija lēmumu nr. 19 ir akreditējusi Rīgas Tehnisko universitāti, piešķirot tai tiesības īstenot akreditētās studiju programmas un izsniegt valstiski atzītus diplomus par augstākās izglītības iegūšanu.