Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Struktūrvienības

DEKANĀTS

 

Dekāna p.i.
PhD Aldis Čevers

+371 67089010

 

Amata nosaukums Adrese

Tālrunis

E-pasts
Dekāna p.i.
PhD. Aldis Čevers
Kalnciema iela 6–202, Rīga +371 67089010
Prodekāns zinātnes jomā
Dr. oec. Armands Auziņš
Kalnciema iela 6–210, Rīga +37167089045
Prodekāne studiju jomā
profesore Dr. oec. Inga Lapiņa
Kalnciema iela 6–304, Rīga +37167089498
Dekāna vietniece administratīvā darbā
docente MBA Daira Aramina
Kalnciema iela 6–208, Rīga +371 67089031
Mācību biroja vadītāja
Anita Zeila
Kalnciema iela 6–202, Rīga +371 67089394

Sabiedrisko attiecību vadītāja
Elīna Ludāne

Kalnciema iela 6–202, Rīga +37167089508
STARPTAUTISKO EKONOMISKO SAKARU UN MUITAS INSTITŪTS
 
Institūta direktors profesors Dr. oec. Aivars Vilnis Krastiņš
Mājas lapa: sesmi.rtu.lv 
 
Muitas un nodokļu katedra
Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts
katedras vadītāja p.i. Normunds Rudzītis Kalnciema iela 6–103, Rīga +371 67089359
mācību biroja vadītāja Juta Deičmane Kalnciema iela 6–106, Rīga +371 67089328
Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts
katedras vadītāja p.i. asoc. profesore Dr.oec. Ingūna Jurgelāne-Kaldava Kalnciema iela 6–214, Rīga +371 67089553 i
mācību biroja administratore Inese Spaļva Kalnciema iela 6–107, Rīga +371 67089366
Muitas un nodokļu katedras Muitas kontroles laboratorija
Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts
laboratorijas vadītāja Elīna Tirzīte Kalnciema iela 6–113, Rīga +371 27850260
UZŅĒMĒJDARBĪBAS INŽENIERIJAS UN VADĪBAS INSTITŪTS
Institūta direktors profesors Dr.oec. Deniss Ščeulovs
Mājas lapa: uivi.rtu.lv
Amata nosaukums Adrese Telefons E-pasts
mācību  biroja vadītājs Vilnis Pērkons Kalnciema iela 6–305, Rīga +371 67089403
mācību biroja vadītāja Baiba Levina Kalnciema iela 6–302, Rīga +371 67089355
Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra
Amata nosaukums Adrese Telefons E-pasts
katedras vadītāja p.i. prof. Deniss Ščeulovs Kalnciema iela 6–408, Rīga +371 6708625

 

Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra
Amata nosaukums Adrese Telefons E-pasts
katedras vadītāja profesore, Dr.oec. Nataļja Lāce Kalnciema iela 6–315, Rīga +371 67089015 
Inovāciju un ekonomisko pētījumu centrs
Amata nosaukums Adrese Telefons E-pasts
vadītājs profesors Dr.oec. Deniss Ščeulovs Kalnciema iela 6–408, Rīga +371 67608625 
Studentu radošā laboratorija
Amata nosaukums Adrese Telefons E-pasts
laboratorijas vadītājs profesors Dr.oec. Deniss Ščeulovs Kalnciema iela 6–408, Rīga +371 67608625 
Tāklākizglītības nodaļa
Amata nosaukums Adrese Telefons E-pasts
nodaļas vadītāja Līga Kamola Kalnciema iela 6–503, Rīga +371 67089432 
mācību biroja vadītāja Tatjana Celmiņa Kalnciema iela 6–505, Rīga +371 67089336
BŪVUZŅĒMĒJDARBĪBAS UN  NEKUSTĀMĀ ĪPAŠUMA EKONOMIKAS INSTITŪTS
Būvuzņēmējdarbības un nekustāmā īpašuma ekonomikas institūta direktore
Profesore Dr. oec. Ineta Geipele
+371 67089033
Mājas lapa: buni.rtu.lv
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā  īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra
Amata nosaukums Adrese Telefona numurs E-pasts
katedras vadītāja profesore Dr. oec. Ineta Geipele Kalnciema iela 6–211, Rīga +371 67089033
mācību biroja vadītāja Iveta Stāmure Kalnciema iela 6–210, Rīga +371 67089845
Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Amata nosaukums Adrese Telefona numurs E-pasts
Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas
katedras vadītāja profesore Dr. oec. Maija Šenfelde
Kalnciema iela 6–515, Rīga +371 67089430
biroja administratore Liāna Čakša Kalnciema iela 6–517, Rīga +371 67089318
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā  īpašuma zinātniskā laboratorija
Amata nosaukums Adrese E-pasts
docente Dr.Sc.Ing. Antra Kundziņa Kalnciema iela 6–217, Rīga
DARBA UN CIVILĀS AIZSARDZĪBAS INSTITŪTS
Darba un civilās aizsardzības institūta direktors
profesors Dr. oec. Jānis Ieviņš
+371 67089488
 
Mājas lapa: dcai.rtu.lv
Amata nosaukums Adrese Telefona numurs E-pasts
mācību biroja vadītāja Aina Vītola Kalnciema iela 6–112, Rīga +371 67089099
Darba un civilās aizsardzības katedra
Amata nosaukums Adrese Telefona numurs E-pasts
Katedras vadītājs profesors Dr. oec. Jānis Ieviņš Kalnciema iela 6–118, Rīga +371 67089488
Zinātniskais asistents Guna Bazone Kalnciema iela 6–117, Rīga +371 67089535
Tehnogēnās drošības konsultatīvais un apmācību centrs
Amata nosaukums Adrese Telefona numurs E-pasts
Biroja administrators Guna Bazone Kalnciema iela 6–117, Rīga +371 67089535
Tehnogēnās vides drošības zinātniskā laboratorija
RAŽOŠANAS KVALITĀTES INSTITŪTS
 
Kvalitātes tehnoloģiju katedra
Amata nosaukums Adrese Telefona numurs E-pasts
Katedras vadītāja profesore Dr. oec. Inga Lapiņa Kalnciema iela 6–304, Rīga +371 67089498
Biroja administratore Ilze Roķe Kalnciema iela 6–205, Rīga +371 67089782
Kvalitātes pilnveides, pētījumu un mācību centrs
Amata nosaukums Adrese Telefona numurs E-pasts
Profesors Dr. sc. ing. Jānis Mazais Kalnciema iela 6–206, Rīga +371 67089740
STARPTAUTISKO PROGRAMMU NODAĻA
Starptautisko programmu nodaļas vadītājs
MBA, Dipl. oec. Modris Ozoliņš
+371 29289832
 
Mājas lapa: mba.rtu.lv 
Amata nosaukums Adrese E-pasts
Biroja administratore Madara Svilāne Kalnciema iela 6–319, Rīga
BALTECH studiju centrs
Vadītāja
profesore, Dr.oec., Sc.ing. Tatjana Tambovceva
+371 67089178
Mājas lapa: www.baltech.info