Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Vadība

Dekāns
Dr. oec. Jānis Caune
+371 67089010

Prodekāne studiju jomā
profesore Dr. oec. Inga Lapiņa
+371 67089498

Dekāna vietniece
administratīvā darbā
docente MBA Daira Aramina
+371 67089031

Prodekāne zinātnes jomā
PhD, LLM, MBA Inga Jēkabsone
+371 67089012

 

 

 

Ekonomikas un uzņēmējdarbības institūta direktora p. i.
Mg.sc.ing. Jānis Briedis
+371 67089690

Pārvaldības un drošības
institūta direktora p. i.
PhD. Aldis Čevers
+371 67089662