Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Studiju virzienu akreditācija

IEVF akreditētas studiju programmas četros studiju virzienos - «Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība», «Iekšējā drošība un civilā aizsardzība», «Ekonomika» un «Arhitektūra un būvniecība».

Papildu informācija par akreditācijas termiņiem AIKA mājaslapā.

IEVF akreditētas šādas programmas četros studiju virzienos
Studiju virziens Studiju programma Studiju līmenis
CIVILĀ UN MILITĀRĀ AIZSARDZĪBA Darba aizsardzība maģistra profesionālās studijas
Drošības inženierija bakalaura profesionālās studijas
Muitas un nodokļu administrēšana pirmā līmeņa (koledžas) studijas
bakalaura profesionālās studijas
maģistra profesionālās studijas
Ugunsdrošība un civilā aizsardzība otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijas (pēc koledžas)
EKONOMIKA Ekonomika bakalaura akadēmiskās studijas
maģistra akadēmiskās studijas
Pilsētu un reģionu inženierekonomika maģistra profesionālās studijas
VADĪBA, ADMINISTRĒŠANA UN NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PĀRVALDĪBA Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana maģistra profesionālās studijas
Inovācijas un uzņēmējdarbība maģistra profesionālās studijas
Nekustamā īpašuma pārvaldība pirmā līmeņa (koledžas) studijas
bakalaura profesionālās studijas
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana bakalaura profesionālās studijas
maģistra profesionālās studijas
Uzņēmējdarbības finanses maģistra akadēmiskās studijas
Uzņēmējdarbības loģistika bakalaura profesionālās studijas
Uzņēmējdarbība un vadīšana pirmā līmeņa (koledžas) studijas
bakalaura akadēmiskās studijas
maģistra akadēmiskās studijas
bakalaura profesionālās studijas
Līderība un vadība maģistra profesionālās studijas
Vadībzinātne un ekonomika doktora studijas
Visaptverošā kvalitātes vadība bakalaura profesionālās studijas
maģistra profesionālās studijas
Ražošanas inženierzinības un vadība (BALTECH) maģistra akadēmiskās studijas
Radošās industrijas bakalaura akadēmiskās studijas
ARHITEKTŪRA UN BŪVNIECĪBA Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija bakalaura profesionālās studijas

 

RTU ir tiesības īstenot akreditēto studiju virzienu «Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība» un studiju virzienam atbilstošās studiju virziena akreditācijas lapas pielikumā norādītās studiju programmas, un piešķirt atbilstošus grādus, grādus un profesionālās kvalifikācijas vai profesionālās kvalifikācijas. Studiju virziens akreditēts līdz 2027. gada 27. maijam. 

Plašāka informācija par studiju virziena «Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība» akreditāciju 

 

RTU ir tiesības īstenot akreditēto studiju virzienu «Iekšējā drošība un civilā aizsardzība» un studiju virzienam atbilstošās studiju virziena akreditācijas lapas pielikumā norādītās studiju programmas un piešķirt atbilstošus grādus, grādus un profesionālās kvalifikācijas vai profesionālās kvalifikācijas. Pašreiz notiek studiju virziena akreditācija.

Plašāka informācija par studiju virziena «Iekšējā drošība un civilā aizsardzība» akreditāciju

 

RTU ir tiesības īstenot akreditēto studiju virzienu «Ekonomika» un studiju virzienam atbilstošās studiju virziena akreditācijas lapas pielikumā norādītās studiju programmas un piešķirt atbilstošus grādus, grādus un profesionālās kvalifikācijas vai profesionālās kvalifikācijas. Studiju virziens akreditēts līdz 2027. gada 17. jūlijam.

Plašāka informācija par studiju virziena «Ekonomika» akreditāciju

 

RTU ir tiesības īstenot akreditēto studiju virzienu «Arhitektūra un būvniecība» un studiju virzienam atbilstošās studiju virziena akreditācijas lapas pielikumā norādītās studiju programmas un piešķirt atbilstošus grādus, grādus un profesionālās kvalifikācijas vai profesionālās kvalifikācijas. Pašreiz notiek studiju virziena akreditācija.

Plašāka informācija par studiju virziena «Arhitektūra un būvniecība» akreditāciju