Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Metodiskie norādījumi

Studiju un noslēguma darbu noformēšanas metodiskie norādījumi ir paredzēti RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes studentiem, akadēmiskajam personālam, noslēguma darbu vadītājiem un recenzentiem, un noslēguma pārbaudījumu komisijas locekļiem. Darbu noformēšanas metodiskie norādījumi ir izstrādāti kā vadlīnijas visa veida studiju darbu (tajā skaitā referātu, prakses atskaišu u. c.) un studiju noslēguma darbu (kvalifikācijas darbu, diplomdarbu, bakalaura un maģistra darbu) noformēšanā.

Studiju un noslēguma darbu noformēšanas metodiskie norādījumi