Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Studiju programmas

IEVF piedāvā apgūt 16 dažādas bakalaura un koledžas programmas, 11 maģistra studiju programmas un doktora studiju programmu «Vadībzinātne un ekonomika».

Par studijām

Saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības klasifikāciju augstākās izglītības pakāpē var iegūt šādu izglītību: pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, akadēmisko izglītību (bakalaura, maģistra grāds), profesionālo izglītību (bakalaura, maģistra grāds), doktorantūras studijas (doktora grāds).

Bakalaura un koledžas studijas

Inženierekonomikas un vadības fakultāte piedāvā apgūt dažādas bakalaura un koledžas studiju programmas.

Maģistra līmeņa studijas

Inženierekonomikas un vadības fakultāte piedāvā apgūt dažādas maģistra akadēmiskās un profesionālās studiju programmas.

Doktora studijas

IEVF realizē doktora studiju programmu «Vadībzinātne un ekonomika».