Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Par studijām

Saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības klasifikāciju augstākās izglītības pakāpē var iegūt šādu izglītību un tai atbilst šādi studiju ilgumi (pilna laika studijas):

 1. Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas nodrošina 4. līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvi un kas pamatojas uz iepriekš iegūto vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību; studiju ilgums divi līdz trīs gadi.
   
 2. Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas nodrošina 5. līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvi un kas pamatojas uz iepriekš iegūto:
  • vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību; studiju ilgums nav īsāks par četriem gadiem;
  • pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību; studiju ilgums nav īsāks par vienu gadu;
  • bakalaura (akadēmisko) grādu; studiju ilgums viens līdz divi gadi.
    
 3. Profesionālā izglītība (bakalaura profesionālais grāds; pamatstudijas), kas pamatojas uz iepriekš iegūto vidējo izglītību; studiju ilgums vismaz četri gadi.
   
 4. Profesionālā izglītība (maģistra profesionālais grāds; augstākā līmeņa studijas), kas pamatojas uz iepriekš iegūto bakalaura profesionālo grādu; studiju ilgums vismaz viens gads.
   
 5. Akadēmiskā izglītība (bakalaura grāds; pamatstudijas), kas pamatojas uz iepriekš iegūto vidējo izglītību; studiju ilgums trīs līdz četri gadi.
   
 6. Akadēmiskā izglītība (maģistra grāds; augstākā līmeņa studijas), kas pamatojas uz iepriekš iegūto bakalaura grādu; studiju ilgums viens vai divi gadi.
   
 7. Doktorantūras studijas (doktora grāds; augstākā līmeņa studijas), kas pamatojas uz iepriekš iegūto maģistra grādu; studiju ilgums trīs līdz četri gadi.