Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Studiju process

Lekciju saraksts


IEVF lekciju sarakstus ir iespējams apskatīt apmekējot nodarbibas.rtu.lv

IEVF noteikumi dalībai tiešsaistes nodarbībās

Metodiskie norādījumi

Studiju un noslēguma darbu noformēšanas metodiskie norādījumi ir paredzēti RTU IEVF studentiem, akadēmiskajam personālam, noslēguma darbu vadītājiem un recenzentiem, un noslēguma pārbaudījumu komisijas locekļiem. Darbu noformēšanas metodiskie norādījumi ir izstrādāti kā vadlīnijas visa veida studiju darbu (tajā skaitā referātu, prakses atskaišu u. c.) un studiju noslēguma darbu (kvalifikācijas darbu, diplomdarbu, bakalaura un maģistra darbu) noformēšanā. 

Studiju vietu rotācija

Arī 2019./2020. studiju gadā IEVF ir spēkā Valsts budžeta dotēto studiju vietu rotācija, saskaņā ar «Līguma par studijām Rīgas Tehniskajā universitātē par valsts budžeta dotācijas līdzekļiem» 2.2. punktu un «Līguma par studijām Rīgas Tehniskajā universitātē par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem» 2.8. punktu.

Stipendijas

RTU studējošie valsts budžeta finansētajās vietās var saņemt ikmēneša stipendiju. Tāpat RTU studējošie var pieteikties citām stipendijām, kuras finansē un piešķir dažādi fondi.

Studentu viesnīcas

RTU studentiem ir iespēja dzīvot kādā no septiņām mājīgām dzīvokļa vai koridora tipa studentu viesnīcām. RTU piedāvā divvietīgas vai trīsvietīgas istabas. Visas istabas ir mēbelētas un visās viesnīcās studentiem ir pieejama virtuve, WC un duša, kā arī pašapkalpošanās veļas mazgātava un internets. Atsevišķās viesnīcās ir pieejama arī mini trenažieru zāle. Uz vietu RTU studentu viesnīcā var pretendēt jebkurš students atbilstoši vietu piešķiršanas kritērijiem un kārtībai. Priekšroka ir budžeta grupas studentiem.

Studijas ārzemēs

RTU Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departamenta īstenotās Eiropas Komisijas augstākās izglītības apmaiņas programmas, kā arī mobilitāte divpusējo līgumu ietvaros dod RTU, kā arī RTU partneraugstskolu studentiem un mācībspēkiem iespēju izmantot studiju, docēšanas vai pieredzes apmaiņas iespējas ārvalstīs.

Studentu apliecības

Vienīgais studējošā statusa apstiprinošs dokuments kalpo RTU studentu apliecība.