Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Starptautiskais vērtējums

Rīgas Tehniskā universitāte piedalās un ir sasniegusi augstus rezultātus vairākos starptautiska un nacionāla līmeņa reitingos un salīdzināšanas sistēmās. Starptautiskie reitingi veicina veselīgu konkurencei starp augstskolām un tie ir noderīgi topošajiem studentiem, izvēloties savu turpmāko studiju vietu. Reitingi dod iespēju RTU novērtēt sasniegto, atbilstoši starptautiski noteiktiem kritērijiem, un salīdzināt ar citām augstākās izglītības iestādēm Latvijā un pasaulē. 

Atbildīgas vadības izglītības principi - PRME

Principles of Responsible Management Education (PRME) jeb latviski Atbildīgas vadības izglītības principi ir Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) iniciatīvas programma, kuras mērķis ir iedvesmot un attīstīt ideju par sociālās atbildības principu ievērošanu un popularizēšanu augstākās izglītības iestādēs, kas darbojas biznesa un vadības izglītības jomās.

2008. gadā RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte pievienojās PRME iniciatīvai. Šobrīd strādā, ievērojot 6 atbildīgas vadības izglītības principus savā darbībā, un reizi divos gados iesniedz PRME pašnovērtējuma ziņojumu, lai informētu sabiedrību par paveikto un saviem nākotnes plāniem.

PRME iniciatīva ir balstīta uz starptautiski atzītām vērtībām – ANO Globālā līguma principiem. Iniciatīvas mērķis ir palīdzēt veidot un atbalstīt nepārtrauktu pilnveides procesu augstākās izglītības iestādēs, ar mērķi izveidot jaunu biznesa līderu paaudzi, kuri ir spējīgi pārvaldīt sarežģītus izaicinājumus, ar kuriem 21.gadsimtā jāsaskaras gan uzņēmumiem, gan sabiedrībai kopumā.
 
Šobrīd akadēmiskajā vidē sociālā atbildība un ilgtspēja ir iekļauta, bet vēl joprojām nav pilnībā iestrādāta augstākās izglītības iestāžu darbības pamatprincipos. Tāpēc PRME iniciatīva ir globāls aicinājums biznesa skolām un universitātēm visā pasaulē, lai pakāpeniski pielāgotu studiju saturu, pētniecību, mācību metodes un augstskolas stratēģiju jauniem biznesa izaicinājumiem un iespējām. 

IEVF ziņojums 2019-2022

IEVF ziņojums 2017-2019

IEVF ziņojums 2015-2017
 
Vairāk informācijas: PRME oficiālajā mājaslapā  

Eiropas Universitāšu Asociācijas kvalitātes zīme - IEP

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) Eiropas Universitāšu asociācijas (EUA) Institūciju novērtēšanas programmas (Institutional Evaluation Programme – IEP) starptautisko ekspertu gala ziņojumā ieguvusi pozitīvu novērtējumu un saņēmusi organizācijas starptautiski atpazīstamo kvalitātes zīmi «IEP novērtēts».

EUA ir galvenā augstākās izglītības iestāžu savienība Eiropā, par kuras biedriem var kļūt ne tikai universitātes, bet arī dažādas augstākās izglītības iestāžu asociācijas un organizācijas. Apvienojot aptuveni 850 biedrus no 47 valstīm un ar mērķtiecīgu darbību palīdzību atbalstot augstākās izglītības iestāžu attīstību, EUA veido stipras universitātes Eiropai. Šīs aktivitātes ietver politikas dialogu, konferences, seminārus, projektus un vairākus mērķtiecīgus pakalpojumus, piemēram, Institucionālo novērtēšanas programmu (IEP).
 
IEP misija ir atbalstīt augstākās izglītības iestādes, lai tās spētu īstenot pārmaiņas sistēmā saskaņā ar to autonomiju, izmantojot institucionālās novērtēšanas procesu. IEP vērtē augstākās izglītības iestādes, ņemot vērā to specifiskos mērķus un uzdevumus un to darbības kvalitātes uzlabošanai. Programmā tiek uzsvērts un ir iekļauts pašvērtējuma process, lai uzlabotu ne tikai iekšējo pārvaldību un vadību, bet arī ārējās atskaitīšanās nolūkiem. Novērtēšanas metodoloģija ir balstīta uz ekspertu vērtējumu.

IEP novērtēšanas procesā tiek izvērtēta institūcijas struktūra, lēmumu pieņemšanas process un stratēģiskās vadīšanas efektivitāte. Novērtējums koncentrējas uz iekšējās kvalitātes nodrošināšanas procesu izvērtējumu un to, cik lielā mērā rezultāti ir izmantojami lēmumu pieņemšanā, stratēģiskajā vadībā, kā arī identificējot trūkumus iekšējos mehānismos.
 
IEP ziņojumā par RTU ir akcentēti universitātes sasniegumi zinātnes sasaistē ar inovācijām un augstais absolventu pieprasījums darba tirgū. Ziņojumā augstu vērtēts Ķīpsalā topošais RTU vienotais teritoriālais komplekss, kas kļūs par pirmo mūsdienu parauga inženierzinātņu studentu pilsētiņu Baltijas valstīs. 

Kā pozitīvs piemērs minēti RTU pasākumi zināšanu pārneses veicināšanai, kā arī iekšējās kvalitātes sistēmas izveide. Labs vērtējums tika piešķirts arī RTU Zinātniskās bibliotēkas darbībai un apjomīgajai studiju satura digitalizācijai.

Kā apliecinājumu starptautisko ekspertu gala ziņojuma pozitīvajam novērtējumam RTU ieguvusi «IEP novērtēts» logotipa lietošanas atļauju mājaslapā un citos informatīvajos materiālos.
 
Vairāk informācijas: Eiropas Universitāšu Asociācijas mājaslapā un IEP mājaslapā

Pasaules labāko biznesa augstskolu reitings - Eduniversal

IEVF studiju programmas reitingā tiek vērtētas jau piecus gadus, arvien uzlabojot novērtējumu. 2020. gadā reitingā papildu iekļautas trīs maģistra studiju programmas – «Līderība un vadība», «Ražošanas inženierzinības un vadība» un «Darba aizsardzība» –, bet pārējās saņēmušas augstāku vērtējumu nekā iepriekš.
 
Visstraujāk, par piecām vietām, «Eduniversal Best Masters Ranking» pakāpusies studiju programma «Uzņēmējdarbība un vadīšana». Starp 100 pasaules labākajām studiju programmām tā ieņem 31. vietu savā jomā. Savukārt «Visaptverošā kvalitātes vadība» un «Būvuzņēmējdarbība un nekustamā īpašuma pārvaldīšana» uzlabojušas vērtējumu par trim vietām, ieņemot attiecīgi devīto vietu starp 100 pasaules labākajām programmām kvalitātes vadības jomā un 15. vietu starp pasaules 50 labākajām nekustamā īpašuma apsaimniekošanas studiju programmām. 

Labāku rezultātu reitingā uzrāda arī «Pilsētu un reģionu inženierekonomika» (21. vieta ilgtspējīgas attīstības un vides pārvaldības jomā) un  «Muitas un nodokļu administrēšana» (29. vieta nodokļu jomā). Arī reitingā jauniekļautās programmas saņēmušas labu novērtējumu. Starp 100 pasaules labākajām studiju programmām vides drošībā «Darba aizsardzība» ieņem augsto 15. vietu, bet «Līderība un vadība» – 34. vietu līderības jomā. Savukārt «Ražošanas inženierzinības un vadība» novērtēta kā ceturtā labākā savas jomas programma Austrumeiropā. Austrumeiropas griezumā reitingā vadošās pozīcijās ir vēl četras programmas – MBA programma «Inovācijas un uzņēmējdarbība» ir otrā labākā savā jomā, «Biznesa finanses» un «Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana» – trešā, bet «Ekonomika» – ceturtā labākā savā jomā.

RTU IEVF ierindojusies augstajā 4 palmu līgā, kur iekļautas 200 biznesa skolas ar teicamu vērtējumu un ievērojamu starptautisko ietekmi, pakāpjoties par vienu līgu augšup, salīdzinājumā ar pagājušā gada reitingu, un apliecinot RTU stratēģisko prioritāšu izpildes progresu. 

«Eduniversal» reitingu veido Francijas reitingu aģentūra un konsultāciju kompānija «SMBG», kas specializējas augstākās izglītības un profesionālās orientācijas jautājumos. Ik gadu tā veido 1000 labāko universitāšu un biznesa skolu reitingu vairāk nekā 150 valstīs, kā arī reitingu pasaules mērogā, kurā ietilpst 4000 maģistrantūras un MBA programmas 30 dažādos specializācijas virzienos. Daļu no kopējā vērtējuma veido 154 valstu 1000 labāko universitāšu un biznesa skolu vadītāju balsojums. 

Reitinga mērķis ir izveidot labāko augstskolu sarakstu, kas palīdzētu studentiem izvēlēties piemērotākās pasaules universitātes un biznesa skolas, balstoties uz atzītu izglītības ekspertu rekomendācijām. Būtisks reitinga mērķis ir arī studentu un akadēmiskā personāla mobilitātes veicināšana. 

Reitingā apkopotas labākās augstākās izglītības iestādes, kas piedalās biznesa un vadības izglītības īstenošanā Austrumāzijā, Austrumeiropā, Āfrikā, Centrālāzijā, Eirāzijā un Tuvajos Austrumos, Latīņamerikā, Okeānijā, Rietumeiropā un Ziemeļamerikā.  

Plašāka informācija par reitingu — www.eduniversal-ranking.com

RTU piedalās tādos starptautiskos reitingos, kā: QS Stars University Ratings, QS University Rankings: EECA, U-Multirank, UI GreenMetric Ranking, 4International Colleges & Universities, Worldwide Professional University Rankings, Webometrics Ranking of World Universities u. c. Vairāk informācijas par reitingiem