Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Starptautiskais vērtējums

Rīgas Tehniskā universitāte piedalās un ir sasniegusi augstus rezultātus vairākos starptautiska un nacionāla līmeņa reitingos un salīdzināšanas sistēmās. Starptautiskie reitingi veicina veselīgu konkurencei starp augstskolām un tie ir noderīgi topošajiem studentiem, izvēloties savu turpmāko studiju vietu. Reitingi dod iespēju RTU novērtēt sasniegto, atbilstoši starptautiski noteiktiem kritērijiem, un salīdzināt ar citām augstākās izglītības iestādēm Latvijā un pasaulē. 

Atbildīgas vadības izglītības principi - PRME

Principles of Responsible Management Education (PRME) jeb latviski Atbildīgas vadības izglītības principi ir Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) iniciatīvas programma, kuras mērķis ir iedvesmot un attīstīt ideju par sociālās atbildības principu ievērošanu un popularizēšanu augstākās izglītības iestādēs, kas darbojas biznesa un vadības izglītības jomās.

2008. gadā RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte pievienojās PRME iniciatīvai. Šobrīd strādā, ievērojot 6 atbildīgas vadības izglītības principus savā darbībā, un reizi divos gados iesniedz PRME pašnovērtējuma ziņojumu, lai informētu sabiedrību par paveikto un saviem nākotnes plāniem.

PRME iniciatīva ir balstīta uz starptautiski atzītām vērtībām – ANO Globālā līguma principiem. Iniciatīvas mērķis ir palīdzēt veidot un atbalstīt nepārtrauktu pilnveides procesu augstākās izglītības iestādēs, ar mērķi izveidot jaunu biznesa līderu paaudzi, kuri ir spējīgi pārvaldīt sarežģītus izaicinājumus, ar kuriem 21.gadsimtā jāsaskaras gan uzņēmumiem, gan sabiedrībai kopumā.
 
Šobrīd akadēmiskajā vidē sociālā atbildība un ilgtspēja ir iekļauta, bet vēl joprojām nav pilnībā iestrādāta augstākās izglītības iestāžu darbības pamatprincipos. Tāpēc PRME iniciatīva ir globāls aicinājums biznesa skolām un universitātēm visā pasaulē, lai pakāpeniski pielāgotu studiju saturu, pētniecību, mācību metodes un augstskolas stratēģiju jauniem biznesa izaicinājumiem un iespējām. 

IEVF ziņojums 2017-2019

IEVF ziņojums 2015-2017
 
Vairāk informācijas: PRME oficiālajā mājaslapā  

Eiropas Universitāšu Asociācijas kvalitātes zīme - IEP

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) Eiropas Universitāšu asociācijas (EUA) Institūciju novērtēšanas programmas (Institutional Evaluation Programme – IEP) starptautisko ekspertu gala ziņojumā ieguvusi pozitīvu novērtējumu un saņēmusi organizācijas starptautiski atpazīstamo kvalitātes zīmi «IEP novērtēts».

EUA ir galvenā augstākās izglītības iestāžu savienība Eiropā, par kuras biedriem var kļūt ne tikai universitātes, bet arī dažādas augstākās izglītības iestāžu asociācijas un organizācijas. Apvienojot aptuveni 850 biedrus no 47 valstīm un ar mērķtiecīgu darbību palīdzību atbalstot augstākās izglītības iestāžu attīstību, EUA veido stipras universitātes Eiropai. Šīs aktivitātes ietver politikas dialogu, konferences, seminārus, projektus un vairākus mērķtiecīgus pakalpojumus, piemēram, Institucionālo novērtēšanas programmu (IEP).
 
IEP misija ir atbalstīt augstākās izglītības iestādes, lai tās spētu īstenot pārmaiņas sistēmā saskaņā ar to autonomiju, izmantojot institucionālās novērtēšanas procesu. IEP vērtē augstākās izglītības iestādes, ņemot vērā to specifiskos mērķus un uzdevumus un to darbības kvalitātes uzlabošanai. Programmā tiek uzsvērts un ir iekļauts pašvērtējuma process, lai uzlabotu ne tikai iekšējo pārvaldību un vadību, bet arī ārējās atskaitīšanās nolūkiem. Novērtēšanas metodoloģija ir balstīta uz ekspertu vērtējumu.

IEP novērtēšanas procesā tiek izvērtēta institūcijas struktūra, lēmumu pieņemšanas process un stratēģiskās vadīšanas efektivitāte. Novērtējums koncentrējas uz iekšējās kvalitātes nodrošināšanas procesu izvērtējumu un to, cik lielā mērā rezultāti ir izmantojami lēmumu pieņemšanā, stratēģiskajā vadībā, kā arī identificējot trūkumus iekšējos mehānismos.
 
IEP ziņojumā par RTU ir akcentēti universitātes sasniegumi zinātnes sasaistē ar inovācijām un augstais absolventu pieprasījums darba tirgū. Ziņojumā augstu vērtēts Ķīpsalā topošais RTU vienotais teritoriālais komplekss, kas kļūs par pirmo mūsdienu parauga inženierzinātņu studentu pilsētiņu Baltijas valstīs. 

Kā pozitīvs piemērs minēti RTU pasākumi zināšanu pārneses veicināšanai, kā arī iekšējās kvalitātes sistēmas izveide. Labs vērtējums tika piešķirts arī RTU Zinātniskās bibliotēkas darbībai un apjomīgajai studiju satura digitalizācijai.

Kā apliecinājumu starptautisko ekspertu gala ziņojuma pozitīvajam novērtējumam RTU ieguvusi «IEP novērtēts» logotipa lietošanas atļauju mājaslapā un citos informatīvajos materiālos.
 
Vairāk informācijas: Eiropas Universitāšu Asociācijas mājaslapā un IEP mājaslapā

Pasaules labāko biznesa augstskolu reitings - Eduniversal

Inženierekonomikas un vadības fakultāte (IEVF) un Rīgas Biznesa skola (RBS) ir augstu novērtētas «Eduniversal» starptautiskajā universitāšu un biznesa skolu reitingā («Eduniversal Business Schools Ranking»), un 2017. gada nogalē jau otro gadu pēc kārtas ierindojas četru palmu līgā, kas apzīmē īpaši augstu akadēmiskās institūcijas līmeni, izcilu kvalitāti un spēcīgu starptautisko ietekmi biznesa un vadības izglītībā. Kopumā reitingu veido piecas palmu līgas. RTU IEVF un RBS ierindojušās augstajā četru palmu līgā, kurā iekļautas 200 biznesa skolas ar teicamu vērtējumu un ievērojamu starptautisko ietekmi. Šie sasniegumi parāda fakultātes studiju programmu kvalitātes līmeni un attīstības potenciālu gan Latvijas, gan reģionālajā, gan starptautiskajā līmenī.

RTU IEVF ierindojusies augstajā 4 palmu līgā, kur iekļautas 200 biznesa skolas ar teicamu vērtējumu un ievērojamu starptautisko ietekmi, pakāpjoties par vienu līgu augšup, salīdzinājumā ar pagājušā gada reitingu, un apliecinot RTU stratēģisko prioritāšu izpildes progresu. 

«Eduniversal» reitingu veido Francijas reitingu aģentūra un konsultāciju kompānija «SMBG», kas specializējas augstākās izglītības un profesionālās orientācijas jautājumos. Ik gadu tā veido 1000 labāko universitāšu un biznesa skolu reitingu vairāk nekā 150 valstīs, kā arī reitingu pasaules mērogā, kurā ietilpst 4000 maģistrantūras un MBA programmas 30 dažādos specializācijas virzienos. Daļu no kopējā vērtējuma veido 154 valstu 1000 labāko universitāšu un biznesa skolu vadītāju balsojums. 

Reitinga mērķis ir izveidot labāko augstskolu sarakstu, kas palīdzētu studentiem izvēlēties piemērotākās pasaules universitātes un biznesa skolas, balstoties uz atzītu izglītības ekspertu rekomendācijām. Būtisks reitinga mērķis ir arī studentu un akadēmiskā personāla mobilitātes veicināšana. 

Reitingā apkopotas labākās augstākās izglītības iestādes, kas piedalās biznesa un vadības izglītības īstenošanā Austrumāzijā, Austrumeiropā, Āfrikā, Centrālāzijā, Eirāzijā un Tuvajos Austrumos, Latīņamerikā, Okeānijā, Rietumeiropā un Ziemeļamerikā.  

Plašāka informācija par reitingu — www.eduniversal-ranking.com

RTU piedalās tādos starptautiskos reitingos, kā: QS Stars University Ratings, QS University Rankings: EECA, U-Multirank, UI GreenMetric Ranking, 4International Colleges & Universities, Worldwide Professional University Rankings, Webometrics Ranking of World Universities u. c. Vairāk informācijas par reitingiem