Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Ekonomikas un uzņēmējdarbības institūts

No 2024. gada 1. janvāra Inženierekonomikas un vadības fakultātē tiek izveidots Ekonomikas un uzņēmējdarbības institūts, kurā integrē līdzšinējās struktūrvienības no līdzšinējās Inženierekonomikas un vadības fakultātes - Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūtu ar tajā ietilpstošajām struktūrvienībām un Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūtu ar tajā ietilpstošajām struktūrvienībām, izņemot Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedru.