Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Zinātniskie žurnāli

Ekonomika un uzņēmējdarbība
ISBN / ISSN numurs 1407-7337
Tematiskā joma Sērijā iekļautajos rakstos skartas Latvijas tautsaimniecības attīstības jautājumi kopumā, kā arī atsevišķu darbības sfēru šķērsgriezumā. Rakstos pētīti gan tautsaimniecību, gan arī atsevišķu darbības sfēru veicinošie un bremzējošie faktori. Sērijas rakstu autori ir RTU mācībspēki un doktoranti.
Izdevējs RTU Izdevniecība
Periodiskums     reizi gadā
Galvenais redaktors Dr. oec., doc.; Dr. habil. oec., prof. Remigijs Počs
Tehnogēnās vides drošība
ISBN / ISSN numurs ISSN 2255-6923 print / ISSN 2255-8722 online
Tematiskā joma Tehnogēnās vides drošības problēmas kā ekoloģiskās drošības pamatsastāvdaļa.
Periodiskums     2 reizes gadā
Galvenais redaktors Prof J.Ieviņš
Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management (angļu valodā)
ISBN / ISSN numurs ISSN 2255-9604
Tematiskā joma Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management is a peer-reviewed journal published by RTU in collaboration with two partner universities of Riga Technical University in the Baltic Region – Tallinn University of Technology (Estonia) and Vilnius Gediminas Technical University (Lithuania). The objectives of the journal are to extend the fundamental knowledge of real estate market and civil construction and to provide information that would help the industry practitioners and entrepreneurs, as well as academic staff to increase the efficiency, productivity and competitiveness of real estate and construction market. Fundamental research of the journal reflects diverse research results concerning real estate sector, related sectors and interacting branches of science in the context of contemporary market development, and that allows classifying the journal in the category of interdisciplinary scientific journals. We invite the interested parties to publish their articles in the journal, reflecting the topical research that would be useful for making business decisions in such areas as sustainable development and management of sound environment, devoting special attention to real estate and construction market analyses and assessment.
Izdevējs RTU
Galvenais redaktors Prof. Ineta Geipele