Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Piegāžu ķēžu drošība

Projekta nosaukums un identifikācijas numurs Piegāžu ķēžu drošība
Projekta tips Latvijas - Šveices sadarbības programma
Projekta logo un atsauce uz mājaslapu  www.swiss-contribution.lv/page/17
Projekta nozīme un veids Starptautisks, sadarbības projekts
Atbildīgā struktūrvienība RTU IEVF Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
Iesaistītās struktūvienības RTU IEVF SESMI Muitas un nodokļu katedra
Projekta partneri Pārrobežu pētniecības asociācija (CBRA, Šveice)
Projekta vadītājs RTU Krastiņš Aivars Vilnis, Rudzītis Normunds
Projektā iesaistītie pētnieki un projekta aktivitāšu īstenotāji RTU

Rudzītis Normunds

Projekta anotācija

Projekta mērķis - nodrošināt zinātnisko sadarbību un augstu apmācību kvalitāti studiju priekšmetā «Starptautisko piegāžu ķēžu drošība». SESMI studiju procesā tika piesaistīts viens no pasaules vadošajiem starptautisko piegāžu ķēžu drošības ekspertiem – Šveices pārrobežu pētniecības asociācijas (Cross-border Research Association – CBRA) vadošais pētnieks, zinātņu doktors Juha Hintsa. Sadarbības rezultātā tapusi Dr.Juha Hintsa u.c. autoru grāmata “Supply Chain Security (SCS) Compendium: A Decade of Academic SCS Research”.

Īstenošanas periods no 10/12/2014 līdz 14/12/2014
no 21/05/2015 līdz 25/05/2015
no 09/03/2014 līdz 13/03/2014
no 23/04/2014 līdz 27/04/2014
Projekta budžets EUR 5346,-
Informācija par projektu

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-starptautisko-ekonomisko-sakaru-un-muitas-instituta-istenoti-divi-projekti-11340

http://starptautiskaszinas.rtu.lv/node/76//1/0

http://sesmi.rtu.lv/2017/05/09/dr-juha-hintsa-gramatas-atversanas-svetki/