Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

SCEE`2023

Godātie kolēģi!

Rīgas Tehniskās universitātes 64. starptautiskā zinātniskā konference Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship (SCEE’2023) tiek organizēta klātienē (RTU Zināntiskajā bibliotēkā, Paula valdena ielā 5) 2023. gada 12. oktobrī. Konferences tēma - «Institutional Capacities and Values: Promoting Research for Development».

SCEE’2023 nodrošina diskusiju platformu pētniekiem, kurā ikviens var iepazīstinātu interesentus ar jaunākajiem sasniegumiem, pētījumu atklājumiem, idejām un to pielietojumu zinātnē,  biznesā un ekonomikā. Konferences mērķis ir dalīties ar zinātnisko pētījumu rezultātiem, dažādās biznesa un ekonomikas disciplīnās, apmainīties ar zināšanām un pieredzi, tādējādi veidojot pamatu daudznozaru pētījumiem. Konference pulcēs vadošos zinātniekus, pētniekus un doktorantus no visas pasaules.

Esat laipni aicināti piedalīties un izmantot iespēju prezentēt savas nepublicētas tēzes un / vai pilna apjoma zinātniskus rakstus. Konferences oficiālās valodas ir angļu un latviešu.

Visi raksti (publikācijas) tiks izvērtēti pamatojoties uz  divu neatkarīgu ekspertu recenzijām, pieņemtie dokumenti tiks publicēti: 

• Konferences krājumā (ISSN 2256-0866) vai 

• recenzētos zinātniskajos žurnālos, kas iekļauti un indeksēti EBSCO, ProQuest, Versita un VINITI datubāzēs:

Konferences materiāli tiks iesniegti indeksācijai Thomson Reuters Science Web of Science CPCI-S (ISTP indeksācija). Vienlaikus, konferences organizatori negarantē krājuma iekļaušanu datu bāzē.

Uz tikšanos konferencē!
 
Ar laba vēlējumiem
Konferences komitejas vārdā
Dr.oec., Profesors Armands Auziņš
Konferences organizācijas komitejas vadītājs

 

 

Tēžu krājums

Apskatīt

 

Konferences programma

Plenārsēdes programma

Pilnā programma

 

Tēžu un rakstu iesniegšana

Tēzes ir jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi:   līdz 2023. gada 1. oktobrim. Pilns raksts (6 līdz 10 lappuses) kopā ar parakstītu un skenētu autora apliecinājuma (garantijas veidlapu) jānosūta uz  līdz 2023. gada 30. oktobrim

Tēžu noformēšanas veidne (template)

Rakstu noformēšanas veidne (template) žurnālam "Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship Proceedings"

Rakstu noformēšanas veidne (template) žurnālam “Economics and Business”

Rakstu noformēšanas veidne (template) žurnālam “Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management”

 

 

Nozīmīgi datumi

Reģistrācija un konferences tēžu iesniegšana 

 1. oktobris
Tēžu akceptēšana  7 dienu laikā pēc iesniegšanas

Konferences rakstu iesniegšana

 30. oktobris
Darbs sekcijās saskaņā ar konferences programmu  12. oktobris

 

 

Dalības maksa

Līdz 2023. gada 1. oktobrim: 

Konferences dalībnieks EUR 80,00 (astoņdesmit eiro)

Pavadošā persona / students* EUR 50,00 (piecdesmit eiro)

No 2023. gada 2.oktobra:

Konferences dalībnieks EUR 100,00 (viens simts eiro)

Pavadošā persona / students* EUR 70,00 (septiņdesmit eiro)

Publikācija bez dalības EUR 30,00 (trīsdesmit eiro)

* Studentu dalības maksa konferencē ir  attiecināma tikai uz doktorantiem un pilna laika studentiem. Starptautiskās studentu ID kartes kopija jānosūta uz: . Bez studentu apliecības uzrādīšanas pazeminātā reģistrācijas maksa nav pieejama

Rekvizīti:

Rīgas Tehniskā universitāte

Reģ. Nr.: 90000068977
PVN reģ. Nr.: LV-90000068977
Izglītības iestādes reģ. Nr.: 3391000709 (no 29.11.2021.)

Juridiskā adrese: Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048

AS Swedbank
RTU konts Nr.: LV95HABA0551053417953
Bankas kods: HABALV22 

Maksājumam jābūt EUR! Lūdzu, maksājuma informācijas laukā norādiet konferences kodu SCEE2023 KONFERENCE un dalībnieka vārdu un uzvārdu.

Dalības maksa netiek atmaksāta nekādu iemeslu dēļ!