Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

SCEE`2018

Godātie kolēģi,

Organizatoriskās komitejas vārdā esam priecīgi paziņot, ka starptautiskā zinātniskā konference “Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship (SCEE’2018)" notiks 2018. gada 18.-19. oktobrī Rīgā, Paula Valdena ielā 6, RTU Zinātniskās bibliotēkas telpās.

“Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship (SCEE’2018)” nodrošina diskusiju platformu pētniekiem, kurā ikviens var iepazīstināt interesentus ar jaunākajiem sasniegumiem, pētījumu atklājumiem, idejām un to pielietojumu zinātnē,  biznesā un ekonomikā. Konferences mērķis ir dalīties ar zinātnisko pētījumu rezultātiem, dažādās biznesa un ekonomikas disciplīnās, apmainīties ar zināšanām un pieredzi, tādējādi veidojot pamatu daudznozaru pētījumiem. Konference pulcēs vadošos zinātniekus, pētniekus un doktorantus no visas pasaules.

Jūs esat laipni aicināti piedalīties un izmantot iespēju prezentēt savas nepublicētās tēzes un/vai pilna apjoma zinātniskos rakstus. Konferences oficiālās valodas ir latviešu un angļu.

Visi raksti (publikācijas) tiks izvērtēti pamatojoties uz  divu neatkarīgu ekspertu recenzijām, pieņemtie dokumenti tiks publicēti: 

• Konferences krājumā (ISSN 2256-0866) vai 

• recenzētos zinātniskajos žurnālos, kas iekļauti un indeksēti EBSCO, ProQuest, Versita un VINITI datubāzēs:

Reģistrējoties konferencei, konferences dalībniekiem tiks izsniegti  arī konferences tēzes/raksti CD formātā.

Konferences materiāli tiks iesniegti indeksācijai Thomson Reuters Science Web of Science CPCI-S (ISTP indeksācija). Vienlaikus konferences organizatori negarantē krājuma iekļaušanu datu bāzē.

Lūgums autoriem nosūtīt pilnu rakstu uz žurnālam "Economics and Business" un uz  žurnālam "Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management" .

Žurnāla prasības rakstiem ir pieejamās attiecīgā žurnāla mājas lapā.

Ar laba vēlējumiem
Konferences komitejas vārdā
Dr.oec., Profesore Elīna Gaile-Sarkane 
Konferences organizācijas komitejas vadītāja


Rakstu krājums:

Konferences rakstu krājums

Konferences programma