Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

PAR TĒŽU UN RAKSTU IESNIEGŠANU

Nozīmīgi datumi

Reģistrācija un konferences tēžu iesniegšana 

Tēzes ir jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi: 

 1. oktobris
Tēžu akceptēšana 7 dienu laikā pēc iesniegšanas

Konferences rakstu iesniegšana

Pilns raksts (6 līdz 10 lappuses) kopā ar parakstītu un skenētu autora
apliecinājuma (garantijas veidlapu) jānosūta uz

Iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 30. oktobrim!

 

Saites

LAI REĢISTRĒTOS KONFERENCEI SPIED ŠEIT! 

Tēžu noformēšanas veidne (template)

Rakstu noformēšanas veidne (template) žurnālam "Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship Proceedings"

Rakstu noformēšanas veidne (template) žurnālam “Economics and Business”

Rakstu noformēšanas veidne (template) žurnālam “Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management”

 

Dalības maksa

Līdz 2022. gada 1. oktobrim: 

Konferences dalībnieks EUR 80,00 (astoņdesmit eiro)

Pavadošā persona / students* EUR 50,00 (piecdesmit eiro)

No 2022. gada 2.oktobra:

Konferences dalībnieks EUR 100,00 (viens simts eiro)

Pavadošā persona / students* EUR 70,00 (septiņdesmit eiro)

Publikācija bez dalības EUR 30,00 (trīsdesmit eiro)

* Studentu dalības maksa konferencē ir  attiecināma tikai uz doktorantiem un pilna laika studentiem. Starptautiskās studentu ID kartes kopija jānosūta uz: . Bez studentu apliecības uzrādīšanas pazeminātā reģistrācijas maksa nav pieejama

Rekvizīti:
Rīgas Tehniskā universitāte
Reģ. Nr.: 90000068977
PVN reģ. Nr.: LV-90000068977
Izglītības iestādes reģ. Nr.: 3391000709 (no 29.11.2021.)

VALSTS KASE
RTU konts Nr.: LV46TREL915101S000000
Bankas kods: TREL LV 22

Maksājumam jābūt EUR! Lūdzu, maksājuma informācijas laukā norādiet konferences kodu SCEE2023 KONFERENCE un dalībnieka vārdu un uzvārdu.

Dalības maksa netiek atmaksāta nekādu iemeslu dēļ!