Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Horizon

Pārmaiņu īstenošana izglītībā demokrātijas stiprināšanai, izmantojot kultūras izpausmju un sociāli emocionālās mācīšanās/ķermeņa apzinātības sniegtās iespējas, izglītojamo centrētu pedagoģiju un demokrātijas piedzīvošanu praksē

Transforming Education for Democracy through Aesthetic and Embodied Learning, Responsive Pedagogies and Democracy-as-becoming

 • Projekta akronīms: AECED
 • Projekta numurs: 101094052
 • Projektu konkurss: HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01
 • Projektu konkursa apakštēma: HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-04
 • Pasākuma veids: HORIZON Pētniecības un inovāciju pasākumi
 • Finansējuma piešķīrējs: Eiropas Pētniecības izpildaģentūra
 • Finansējuma pārraudzība, izmantojot ES Finansējuma un iepirkumu portālu: Jā (eGrants)
 • Projekta budžets: 2 138 281,25 EUR
 • Atslēgas vārdi: Izglītība: sistēmas un institūcijas, mācīšana un mācīšanās
 • Projekta sākuma datums: 2023. gada 1. aprīlis
 • Projekta beigu datums: 2026. gada 31. marts
 • Projekta ilgums: 36 mēneši

Projekta kopsavilkums

Demokrātiju nav iespējams apgūt, izprast un iedzīvināt, izmantojot tikai kognitīvās mācīšanās pieejas vai interaktīvu mācīšanos, jo demokrātijas pamats ir praktiskā pieredzē balstīts izziņas process un tajā iegūtais rezultāts. Demokrātijas uzplaukumam ir nepieciešama paaudzēs iegūta pozitīva pieredze savstarpējo attiecību veidošanā starp cilvēkiem, kopienā un vidē, kas nostiprinās cilvēku izjūtās, apziņā un garīgajā dzīvē. Tomēr pašlaik demokrātijas apguvei un stiprināšanai izglītībā pārāk maz tiek izmantotas kultūras izpausmju / mākslas un sociāli emocionālās mācīšanās sniegtās iespējas, lai izzinātu un piedzīvotu demokrātiju ikdienā. Iespējams, tas saistīts ar to, ka mācīšanās teorijas, uz kurām balstās demokrātijas un pilsoniskuma apguve izglītībā, pārāk maz uzmanības pievērš mācīšanās afektīvajai daļai (piemēram, emocijām mācīšanās procesā, kas ietekmē izglītojamo pārliecības, vērtības, intereses un uzvedību).

Eiropas Savienības programmas Horizon finansētā projekta “Pārmaiņu īstenošana izglītībā demokrātijas stiprināšanai, izmantojot kultūras izpausmju un sociāli emocionālās mācīšanās sniegtās iespējas, izglītojamo centrētu pedagoģiju un demokrātijas piedzīvošanu praksē” mērķis ir izstrādāt pedagoģisko ietvaru un pētījumos balstītus praktiskus risinājumus, lai veicinātu demokrātijas piedzīvošanu praksē, kas iekļauj afektīvo mācīšanos kā izglītības procesa daļu,  izmantojot kultūras izpausmes / mākslas un sociāli emocionālās mācīšanās sniegtās iespējas.

Projektā tiks:

 • izstrādāts inovatīvs, pierādījumos balstīts demokrātiju izglītībā veicinošs pedagoģiskais ietvars (DVEIIPI), izmantojot kultūras izpausmju / mākslas un sociāli emocionālās mācīšanās sniegtās iespējas, radot arī atbilstošu rokasgrāmatu un pedagoģisko risinājumu kopumu, kas atbalsta izglītojamo centrētu un līdzdalību veicinošu pedagoģiju;
 • īstenots darbības pētījums, kurā aprobēs projektā izstrādāto pedagoģisko ietvaru (DVEIIPI), rokasgrāmatu un pedagoģisko risinājumu kopumu;
 • veikta projekta rezultātu (DVEIIPI, rokasgrāmata un pedagoģisko risinājumu kopums) aktualizēšana, popularizēšana un nodošana izglītības nozares profesionāļiem, lai sekmētu iegūto rezultātu turpmāku aktīvu izmantošanu demokrātijas sekmēšanai izglītībā.
 • Projekta zinātnisko ietekmi sekmēs pētījuma starpdisciplinaritāte, apvienojot mācīšanās kognitīvo, sociālo un emocionālo dabu vienotā kopveselumā, izmantojot kultūras izpausmju / mākslas un sociāli emocionālās mācīšanās sniegtās iespējas un izglītojamo centrētu pedagoģiju, lai veicinātu aktīvu pilsoniskumu, demokrātiskas savstarpējās attiecības (iepazīstot sevi un citus), tādējādi rodot jaunus veidus demokrātijas izzināšanai / piedzīvošanai izglītībā.  
 • Paredzams, ka projekta sociālā ietekme atklāsies, pateicoties jauna pedagoģiskā ietvara un ar to saistītu pedagoģisko risinājumu izveidei, kas pavērs jaunas iespējas izglītojamajiem un pedagogiem mācīšanās procesā un sekmēs demokrātijas izzināšanu / piedzīvošanu izglītībā (tostarp palielinot afektīvās mācīšanās ietekmi uz aktīvu pilsonisko līdzdalību un tādiem demokratizācijas procesiem kā sociālā netaisnīguma mazināšanu, konstruktīvu konfliktu risināšanu un kopējo savstarpējās sapratnes veicināšanu sabiedrībā).

Projekta koordinators

 • Lapin Yliopisto (University of Lapland, Somija)

Partneri

 • Rīgas Tehniskā universitāte (Riga Technical University, Latvija)
 • Ben Unizg Sveuciliste u Zagrebu, Uciteljski Fakultet (Faculty of Teacher Education, University of Zagreb, Horvātija)
 • Philipps-Universität Marburg (The Philipps University of Marburg, Vācija)
 • Universidade Aberta (Open University, Portugāle)

Asociētais partneris

 • The University of Hertfordshire Higher Education Corporation, Apvienotā Karaliste

RTU projekta grupas administratīvais vadītājs

 • Zanda Pavasare, Projektu vadītāja Zinātniskās darbības projektu nodaļā

Rīgas Tehniskās universitātes pētnieku komanda

 • Dr. paed. Prof. Karine Oganisjana, vadošā pētniece un projekta zinātniskā vadītāja
 • Dr. oec., Prof. Nataļja Lāce, vadošā pētniece un projekta finanšu vadītāja
 • Dr. oec., asoc. prof. Konstantins Kozlovskis, pētnieks
 • Bc. paed. Rolands Ozols, zinātniskais asistents