Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

IEVF Akadēmiskā konference 2022

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte aicina uz
Akadēmisko konferenci
„Vērtēšanas process augstskolās – vienotas pieejas meklējumi vienmēr mainīgos apstākļos”
2022. gada 18. maijā 
 

 

Norises vieta un laiks

2022. gada 18. maijā, Rīgā, Kalnciema iela 6, 223. auditorija, sākums  plkst. 14:30

 

Konferences mērķis

Dalīties pieredzē par mācību metodiskā darba un studiju vērtēšanas savstarpējo integrāciju studiju procesā ar mērķi attīstīt mācībspēku zināšanas un prasmes studiju rezultātu vērtēšanā vienmēr mainīgos apstākļos.

 

Galvenie uzdevumi

  • nodrošināt interaktīvu diskusiju par studiju rezultātu vērtēšanas problēmām, metodēm un pieejām studējošo kompetenču attīstībai;
  • diskutēt  par izglītības digitalizācijas veidiem un perspektīvām un to ietekmi uz vērtēšanas procesu;
  • nodrošināt mācībspēku sadarbību un labās prakses izplatīšanu, lai mācīšana un vērtēšana sekmētu studējošo kompetenču attīstību.

 

Darba kārtība

14:30  Konferences atklāšana

14.40  «Studiju rezultātu vērtēšana RTU»  prof. Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane, Rīgas Tehniskā universitāte

15.00  «Vērtēšanas modeļi digitālajā mācīšanās vidē » Dr. paed. Anžela Jurāne-Brēmane, Vidzemes Augstskola

16:00  Diskusija

16:15-16:30  Kafijas pauze

16:30  Darbs paralēlās sekcijās:

  • Mūsdienu studiju mācību metodiskie un vērtēšanas izaicinājumi studiju virzienā “Iekšējā drošība un civilā aizsardzība" (vada asoc. profesore J. Pundure, Kalnciema iela 6-308);
  • Zinātniskās pētniecības integrācija studiju procesā (vada asoc. profesors  A. Auziņš, Kalnciema iela 6-509);
  • Digitalizācija - informācijas tehnoloģijas izmantošana iespējas augstākajā izglītībā (vada prof. D. Ščeulovs, Kalnciema iela 6-409).

 

Konferences materiāli

Konferences materiāli tiks publicēti. Rakstus elektroniskā formā jāiesniedz līdz 2022. gada 27. maijam, sūtot uz e-pastu . Prasības rakstu sagatavošanai atrodamas šeit: https://www.rtu.lv/writable/public_files/RTU_rakstu_noformesanas_prasibas_ak_2020.docx . Autors uzņemas atbildību par rakstu redakciju.

 

Ieteikumi konferences materiālu - rakstu izstrādei 

Lai nodrošinātu konferences mērķa sasniegšanu, veidojot rakstus ir ieteicams:

  • iepazīstināt konferences dalībniekus ar ziņojumu saturu, lai nodrošinātu diskusijas par studiju metodisko darbu vienlaikus aprakstot/izklāstot jaunākās metodes un pieejas studiju procesa realizēšanā un vērtēšanā;
  • koncentrētā veidā izklāstīt informāciju par izaicinājumiem savu studiju priekšmetu nodrošināšanā,  studiju rezultātu vērtēšanā u.tml.;  
  • padarīt aktuālās risināmās problēmas studiju kurus realizēšanā un rezultātu vērtēšanā kolēģiem, vienlaikus stiprinot informācijas un pieredzes apmaiņu starp mācībspēkiem.

Rakstam jāatbilst tekstveides prasībām, tām jābūt saturiski vienotām, loģiskām domas izteicējām, ko apvieno kopīga ideja. Ieteicams, lai raksta ideja jāatspoguļo jau tā virsrakstā, kura uzdevums ir palīdzēt lasītājam orientēties teksta saturā. Vairāk par raksta saturu un noformēšanas prasībām var lasīt sadaļā “Konferences materiāli”.

 

Reģistrācija konferencei

Lai reģistrētos dalībai konferencē, lūgums aizpildīt reģistrācijas formu – pieejama ŠEIT.