Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Nacionāla mēroga projekti

Valsts pētījumu programmas

Mērķis ir zinātnisko pētījumu veikšana sabiedrībai nozīmīgu jautājumu izpētei un problēmu risināšanai.

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti

Fundamentālo un lietišķo pētījumu mērķis ir radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas, nesaistot tās ar rūpniecisku vai komerciālu izmantošanu.

_