Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Citas zinātniskas publikācijas

Kļaviņš K. Politikas un īpašuma filozofija
ISBN / ISSN numurs 978-9934-10-381-0
Tematiskā joma Nākamajiem būvuzņēmējiem, mērniekiem, īpašuma vērtētājiem un apsaimniekotājiem viņu turpmākajā darbībā bez zināšanām, kas saistītas ar tiešo darbu veikšanu, nepieciešams plašāks zinātniski teorētiskais pamats, ņemot vērā, ka īpašums jau gadsimtiem ilgi ir cilvēku sabiedrības problēmu un to iespējamo risinājumu stūrakmens. Daudzi procesi, kas norit mūsdienās, ir sākušies ļoti sen, un tikpat sena ir šo procesu kritika. Ekonomika, politiskās un juridiskās cilvēku attiecības, tāpat kā dabas resursu sadalīšana un izmantošana, ir cieši saistītas ar mitoloģiju, reliģiju un kultūrvēsturiskajām tradīcijām.
Izdevējs Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas un vadības fakultāte. Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts. Rīga, RTU Izdevniecība.
Periodiskums     Zinātniski metodiskā grāmata
Galvenais redaktors Silvija Minkevica