Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

SCEE` 2017

SCEE` 2017

Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātē notikusi ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference Rīgā, 2017. gada 13. oktobrī, kas tika veltīta Rīgas Tehniskās universitātes 155. gadu jubilejai.

Konferences plenārsēdē tika prezentēti lasījumi par tēmu «Mīti un realitāte darbā ar mūsdienu studentiem».

Ar prezentācijām uzstājās:

  • Ilze Valdovska, LR Valsts kontroles Personāla daļas vadītāja, RTU vieslektore: «Mūsdienu mācīšanas lielākie izaicinājumi: darba devēja realitāte ikdienā un  RTU pasniegšanas iesācēja novērojumi». 
  • Kristaps Zaļais, Laurenču sākumskolas direktors, «Iespējamās misijas» programmas absolvents: «Kā strādāt ar mūsdienu jaunieti?». 
  • Daiga Ērgle, airBaltic Corporation vecākā viceprezidente personāla vadīšanas jautājumos, RTU RBS vieslektore: «Iesaistošas mācību vides veidošana efektīvākai un noturīgākai zināšanu apguvei».

Šoreiz konferencē notika lasījumi sekojošās sekcijās:

  • Sekcija «EKONOMIKA, UZŅĒMĒJDARBĪBA, DROŠĪBA UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDĪBA» Sekcijas vadītāji: Prof. E. Gaile-Sarkane, Prof. Ineta Geipele, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
  • Apakšsekcija «Būvuzņēmējdarbības, nekustamā īpašuma, reģionu un teritoriju inženierekonomikas problēmas» Apakšsekcijas vadītāji: Prof. M.Šenfelde, Asoc. prof. A. Auziņš, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
  • Apakšsekcija «Inovācijas un kvalitātes tehnoloģijas» Apakšsekcijas vadītāji: Prof. J. Mazais, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija M. Ozoliņš, MBA, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
  • Apakšsekcija «Iekšējā drošība un civilā aizsardzība» Apakšsekcijas vadītājs: Prof. J. Ieviņš, V. Urbāne, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
  • Apakšsekcija «Starptautiskie ekonomiskie sakari un loģistika» Apakšsekcijas vadītājs: Prof. R. Počs, Asoc. prof. V. Skribans, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
  • Apakšsekcija «Uzņēmējdarbības inženierija, ekonomika, finanses un vadība»  Apakšsekcijas vadītāji: Asoc. prof. D. Ščeulovs, doc. V. Šatrevičs, doc. N. Semjonova, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
  • Apakšsekcija «Valsts Pētījumu programma EKOSOC-LV: «Inovācijas un uzņēmējdarbības attīstība Latvijā atbilstoši viedās specializācijas stratēģijai» & «Sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas procesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai» Apakšsekcijas vadītājas: Prof. N. Lāce, asoc. prof. K. Oganisjana, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Konferences programma

Konferences tēžu krājums