Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti

Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas mērķis:

  • sekmēt jaunu zināšanu radīšanu
  • veicināt tehnoloģisko atziņu, kas var būt arī bez tiešas saistības ar tūlītēju to rūpniecisko un komerciālo izmantošanu, izstrādi.

Vairāk par projektu: lzp.gov.lv

Finanšu lietpratība
 
 
 
Latvijas iedzīvotāju drošumspējas stiprināšana, paaugstinot finanšu lietpratības līmeni Nr. 394/2012
 
 
 
 

Projekta tips

Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts
Projekta nozīme un veids Nacionāls
Atbildīgā struktūrvienība RTU IEVF Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra    
Projekta vadītājs RTU RTU profesore Nataļja Lāce
Projekta anotācija

    
Projekta mērķis ir radīt zināšanu platformu finanšu lietpratības jēdziena izpratnei un tās līmeņa celšanai Latvijas iedzīvotāju vidū, tādējādi sekmējot sabiedrības kopējā ekonomiskā drošuma paaugstināšanu ilgtermiņā.

Projekta īstenošanas laikā tika publicēti 22 zinātniskie raksti, aizstāvēti 2 promocijas darbi, sniegts 21 ziņojums zinātniskajās konferencēs un starptautiskajos akadēmiskajos un praktiskajos pasākumos.  

Publicētas grāmatas:

- Personīgo finanšu pārvaldība/ G. Ciemleja, N. Lāce, J. Titko u.c. – Rīga : RTU izdevniecība, 2013.

- Finanšu lietpratība un tās novērtēšana/ J. Titko, G. Ciemleja, N. Lāce, proj. vad. N. Lāce. – Rīga : RTU izdevniecība, 2013.

- Uzņēmēju finanšu lietpratība finansiālās stabilitātes pārvaldībā/ N. Koleda, N. Lāce, K. Oganisjana, G. Kalijeva. – Rīga : RTU izdevniecība, 2013    

Īstenošanas periods 01.02.2013.-31.12.2015