Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Eiropas ražošanas uzņēmumu pētījums

IEVF piedalās projektā "European Manufacturing Survey", kuru īsteno kopā ar pētniecības aliansi starp 20 Eiropas Savienības valstīm. Projektu koordinē Fraunhofera sistēmu un inovāciju pētniecības institūts (Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research). Pētījums Eiropā notiek jau 5 reizi, tas tiek organizēts reizi 3 gados, Latvija pētījumā ir aicināta piedalīties pirmo reizi.

Pētījuma mērķis ir veidot informatīvo bāzi, lai būtu iespējams novērtēt situāciju dažādās ražošanas sektora jomās. Projekta uzmanības centrā ir ražošanas sektora uzņēmumi un to darbības novērtēšana. Papildus tiks pētīts, kā augstskolām būtu jāizglīto topošie ražošanas sektora dažādu jomu profesionāļi, lai tie atbilstu mūsdienu darba tirgus prasībām. Pētījuma rezultātā tiks gūts ieskats par veidiem, kā dažādi ražošanas uzņēmums modernizē un padara savu ražošanu, organizāciju, produktus un pakalpojumus ilgtspējīgākus.

Pētījuma anketa pieejama šeit.

Pētījumu RTU IEVF koordinē Gaļina Robertsone, Prof. Elīna Gaile-Sarkane, Prof. Inga Lapiņa.

Konsorcija biedri:

 • Austria: Austrian Institute of Technology (AIT), Foresight& Policy Development Department, Vienna
 • Croatia: University of Zagreb, Economic Faculty, Shipyard Institute Ltd. (Member of DIV Group)
 • Czech Republic: University of Economics, Prague, Faculty of Business Administration, Prague
 • Denmark: University of Southern Denmark, Mads Clausen Institute and Institute for Marketing & Management, Sønderborg and Odense
 • Finland: University of Turku, Department of Mechanical and Materials Engineering
 • Germany: Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (ISI), Karlsruhe
 • Latvia: Riga Technical University, Faculty of Engineering Economics and Management
 • Lithuania: Kaunas University of Technology, School of Economics and Business, Kaunas
 • The Netherlands: Radboud University, Nijmegen School of Management, Nijmegen
 • Northeast Italy: Free University of Bozen-Bolzano, Faculty of Science and Technology; University of Udine
 • Norway: SINTEF. The Foundation for scientific and industrial research at the Norwegian Institute of Technology, Department Industrial Management, Trondheim
 • Poland, Rzeszow University of Technology, Faculty of Management 
 • Portugal: UNIDEMI - Research and Development Unit for Mechanical and Industrial Engineering, NOVA School of Sciences and Technology, University Nova de Lisboa
 • Serbia: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences
 • Slovakia: Technical University of Košice, Košice
 • Slovenia: Maribor University, Faculty of Mechanical Engineering
 • Spain: University of Girona, Polytechnics School, Department of Business Administration and Product Design
 • Sweden: University of Gävle, Jönköping University, Chalmers and Luleå University
 • Switzerland: Hochschule Luzern - Wirtschaft, Institut für Betriebs- und Regionalökonomie (IBR)