Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

IEVF Akadēmiskā konference 2021

Norises vieta un laiks

2021. gada 13. maijs, sākums  plkst. 14:30. ZOOM webinārs (reģistrētajiem dalībniekiem tiks nosūtīta informācija par piekļuvi ZOOM vietnei).

 

Konferences mērķis

Dalīties pieredzē par mācību metodiskā un zinātniskā darba integrāciju studiju procesā ar mērķi attīstīt mācībspēku prasmes un pilnveidot kompetences dažādās jomās.

 

Galvenie uzdevumi

  • nodrošināt interaktīvu diskusiju par mūsdienu izglītības problēmām, metodēm un pieejām studējošo kompetenču attīstībai;
  • diskutēt  par izglītības digitalizācijas veidiem un perspektīvām un to ietekmi uz kompetenču attīstību.

 

Darba kārtība

14:30   Konferences atklāšana Elīna Gaile-Sarkane Dr. oec., professore, RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes dekāne

14.40   «The Biology of Wealth»  Ilan Karavani Dr.med Dermatologic and Cosmetic Surgeon. Co-founder and manager of private clinic for dermatology, aesthetic surgery, laser surgery and cosmetology, Belgium

15:20   «Comprehend Strategic Renewal in the Intimacy of Disruptive Innovation Mechanisms» Alex Chenevier PhD Candidate. Founder of Managitech Ltd, Researcher/Teacher & Promoter of Innovation Technology, Digital Applications, Previously Sales Director, England

16:00  «How to Compete Big Ones Being Small» Normunds Bergs Chairman of the Board and Chief Executive Officer of SAF Tehnika, Latvia

16:40 Diskusija

17:10 Darbs paralēlās sekcijās:

  • "Mūsdienu studiju organizatoriskie un mācību metodiskie izaicinājumi" (asoc. profesors M. Jurušs. ZOOM diskusiju telpa Nr.1. Informācija par piekļuvi ZOOM vietnei tiks nosūtīta reģistrētajiem dalībniekiem);
  • "Studiju programmu un kursu kvalitātes nodrošināšana" (profesore  I. Lapiņa. ZOOM diskusiju telpa Nr.2. Informācija par piekļuvi ZOOM vietnei tiks nosūtīta reģistrētajiem dalībniekiem);
  • "Digitalizācija un spēliskošanas izmantošana iespējas augstākajā izglītībā " (asoc. prof. D. Ščeulovs, zin. asistents A. Bernovskis. ZOOM diskusiju telpa Nr.3. Informācija par piekļuvi ZOOM vietnei tiks nosūtīta reģistrētajiem dalībniekiem).

 

Konferences materiāli

Konferences materiāli tiks publicēti. Rakstus elektroniskā formā jāiesniedz līdz 2021. gada 10. maijam, sūtot uz e-pastu  . Prasības rakstu sagatavošanai atrodamas šeit. Autors uzņemas atbildību par rakstu redakciju. Konferences rakstu krājums tiks izdots elektroniskā formātā un publicēts RTU IEVF mājas lapā līdz 2021. gada 15.jūnijam.

 

Ieteikumi konferences materiālu - rakstu izstrādei 

Lai nodrošinātu konferences mērķa sasniegšanu, veidojot rakstus ir ieteicams:

  • iepazīstināt konferences dalībniekus ar ziņojumu saturu, lai nodrošinātu diskusijas par studiju metodisko darbu, pieredzes apmaiņu, vienlaikus izzinot jaunākās didaktiskās metodes un pieejas studiju procesa realizēšanā;
  • koncentrētā veidā izklāstīt informāciju par izaicinājumiem savu studiju priekšmetu nodrošināšanā,  pētījumiem studiju priekšmeta tematiskajā jomā, jaukajām mācību metodēm un pieejām, starptautisko pieredzi u.tml.;  
  • padarīt aktuālās risināmās problēmas pieejamas kolēģiem un nozares speciālistiem, kuri darbojas analoģiskās tematiskajās jomās.

Rakstam jāatbilst tekstveides prasībām, tām jābūt saturiski vienotām, loģiskām domas izteicējām, ko apvieno kopīga ideja. Ieteicams, lai raksta ideja jāatspoguļo jau tā virsrakstā, kura uzdevums ir palīdzēt lasītājam orientēties teksta saturā. Vairāk par raksta saturu un noformēšanas prasībām var lasīt sadaļā “Konferences materiāli”.

 

Reģistrācija konferencei

Lai reģistrētos dalībai konferencē, lūgums aizpildīt reģistrācijas formu – pieejama ŠEIT.