Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

SCEE`2019

Godātie kolēģi,

Rīgas Tehniskās universitātes 60. starptautiskā zinātniskā konference “Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship” (SCEE’2019) notiks 2019. gada 11.-12. oktobrī Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkā, Paula Valdena ielā 5, Rīgā, Latvijā.

SCEE`2019

“Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship” (SCEE’2019)” nodrošina diskusiju platformu pētniekiem, kurā ikviens var iepazīstinātu interesentus ar jaunākajiem sasniegumiem, pētījumu atklājumiem, idejām un to pielietojumu zinātnē,  biznesā un ekonomikā. Konferences mērķis ir dalīties ar zinātnisko pētījumu rezultātiem, dažādās biznesa un ekonomikas disciplīnās, apmainīties ar zināšanām un pieredzi, tādējādi veidojot pamatu daudznozaru pētījumiem. Konference pulcēs vadošos zinātniekus, pētniekus un doktorantus no visas pasaules.

Jūs esat laipni aicināti piedalīties un izmantot iespēju prezentēt savas nepublicētas tēzes un / vai pilna apjoma zinātniskus rakstus. Konferences oficiālās valodas ir angļu un latviešu.

Visi raksti (publikācijas) tiks izvērtēti pamatojoties uz  divu neatkarīgu ekspertu recenzijām, pieņemtie dokumenti tiks publicēti: 

• Konferences krājumā (ISSN 2256-0866) vai 

• recenzētos zinātniskajos žurnālos, kas iekļauti un indeksēti EBSCO, ProQuest, Versita un VINITI datubāzēs:

Konferences materiāli tiks iesniegti indeksācijai Thomson Reuters Science Web of Science CPCI-S (ISTP indeksācija). Vienlaikus, konferences organizatori negarantē krājuma iekļaušanu datu bāzē.

Lūgums autoriem  nosūtīt pilnu rakstu (6 līdz 10 lappuses) kopā ar parakstītu un skenētu autora apliecinājuma (garantijas veidlapu) uz .

 

Ar laba vēlējumiem
Konferences komitejas vārdā
Dr.oec., Profesore Elīna Gaile-Sarkane 
Konferences organizācijas komitejas vadītāja


Svarīgi datumi un konferences plānotā programma:

Reģistrācija un konferences tēžu iesniegšana   27. septembris
Tēžu akceptēšana  7 dienu laikā pēc iesniegšanas
Konferences rakstu iesniegšana  28. oktobris
Agra dalības maksa līdz 27. septembris
Dalības maksa līdz 10. oktobris
Konferences plenārsēde un darbs sekcijās saskaņā ar konferences programmu  11. oktobris
Darbs sekcijās (optional)  12. oktobris

 

Reģistrācija un rakstu iesniegšana

Lai reģistrētos konferencei, lūdzam aizpildīt tiešsaistes reģistrācijas formu. Tēzes ir jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi: līdz 2019. gada 27. septembrim. Lūdzam sekot līdzi aktuālai informācijai konferences mājas lapā.

 

Konferences programma

SCEE`2019 Konferences programma

 

Norises vieta

Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka

Paula Valdena iela 5, Rīga

 

Saites


Tēžu krājums

Tēžu noformēšanas veidne (template)

Rakstu noformēšanas veidne (template) žurnālam "Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship Proceedings"

Rakstu noformēšanas veidne (template) žurnālam “Economics and Business”

Rakstu noformēšanas veidne (template) žurnālam “Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management”

 

Dalības maksa

Pirms 2019.g. 27. Septembra: 

Konferences dalībnieks EUR 80,00 (astoņdesmit eiro)

Pavadošā persona / students* EUR 50,00 (piecdesmit eiro)

Pēc 2019.g. 27. septembra 

Konferences dalībnieks EUR 100,00 (viens simts eiro)

Pavadošā persona / students* EUR 70,00 (septiņdesmit eiro)

Publikācija bez dalības EUR 30,00 (trīsdesmit eiro)

* Studentu dalības maksa konferencē ir  attiecināma tikai uz doktorantiem un pilna laika studentiem. Starptautiskās studentu ID kartes kopija jānosūta uz: . Bez studentu apliecības uzrādīšanas pazeminātā reģistrācijas maksa nav pieejama.

Apmaksas nosacījumi

Maksājumam jābūt EUR**

Banka: Valsts Kase
SWIFT kods: TREL LV 22
Konta īpašnieks: Riga Technical University 
Kaļķu iela 1, LV-1658 Riga 
Konta numurs: LV96TREL915101R000000.

** Lūdzu, maksājuma informācijas laukā norādiet konferences kodu SCEE2019 KONFERENCE un dalībnieka vārdu un uzvārdu.

Dalības maksa netiek atmaksāta nekāda iemesla dēļ!