Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

EEZ un NFI

Eiropas ekonomikas zonas finanšu instruments (EEZ FI) un norvēģijas finanšu instruments (NFI).

Starptautiskās prakses apgūšana, zināšanu mijiedarbe, inovāciju veicināšanai
Projekta tips Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenti
Atbildīgā struktūrvienība RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa
Projekta partneri Dienvidaustrumu Norvēģijas Universitātes koledža (Buskerudas un Vestfoldas Universitātes koledža)
Projektā iesaistītais personāls Modris Ozoliņš, Madara Svilāne
Projekta mērķis

Projekta mērķis ir gūt zināšanas no pieredzes apmaiņas starp Norvēģiju un Latviju starptautiskā tīkla un aktivitāšu stiprināšanā, pētniecības kapacitātes stiprināšanā, akadēmiskās vides un biznesa attiecību stiprināšanā. Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) un Dienvidaustrumu Norvēģijas universitāte (USN) ir galvenie projekta partneri.

Projekta mērķis ir gūt zināšanas par labāko starptautisko praksi partnervalstīs, piedaloties akadēmiskajos pētījumos, pētot nozares un akadēmiskās vides attiecības, apgūstot darba klimatu un vidi tehnoloģiju virzītiem un starptautiski orientētiem jaunuzņēmumiem, un jau dibinātiem uzņēmumiem. Kopumā aptuveni 39 jaunie pētnieki un pieredzējuši akadēmiskās vides pārstāvji, 3 RTU administratīvā personāla pārstāvji divu gadu laikā varēs izpētīt labāko praksi un mehānismus inovatīvu ideju popularizēšanai partnervalsts novatoriskos uzņēmumos. Šī pieredze tiks izmantota biznesa un pakalpojumu uzņēmumos Latvijā. Semestri RTU pavadīs arī 6  studējošie no Norvēģijas. Viņi varēs gūt zināšanas, pieredzi no RTU inovāciju ekosistēmas, tai skaitā izmantot iespējas, ko sniedz septiņas RTU tehniskās fakultātes un RTU Dizaina fabrika. 8 Norvēģijas partnera akadēmiskās vides un administrācijas pārstāvji varēs iepazīties ar izglītības procesu RTU, starpdisciplinārajiem pētījumiem. Kopīgo vizīšu laikā tiks apspriesti un izstrādāti potenciālās sadarbības plāni. Pastāv iespēja, ka daži apmaiņas dalībnieki izveidos ilgtermiņa sadarbību ar uzņēmumiem partnervalstī. Projekta mērķis ir dalīties labākajās Skandināvijas un Latvijas kompetencēs un praksē inovāciju nozarē, kā arī akadēmiskās vides un biznesa sadarbības jomā. Rezultātā tiks atbalstīti abu partneru internacionalizācijas mērķi, nostiprināta pētniecības kapacitāte, attīstīta spēja sadarboties ar industriju, un nostiprināts inovāciju radīšanas potenciāls.
Projekta aktivitātes


Projekta aktivitātes ir vērstas uz RTU pētniekiem un mācībspēkiem ar mērķi iepazīstināt dalībniekus ar vidi, kas stimulē tehnoloģiju vadītu un starptautiski orientētu uzņēmumu attīstību, tādējādi paplašinot dalībnieku tīklu arī starptautiskajā uzņēmējdarbības vidē.
Projektā tiek piedāvātas vairākas aktivitātes: vienas nedēļas apmaiņas mācību brauciens abu partnerinstitūciju pētniekiem, administratīvajam personālam. Pirmā aktivitāte ir vienas nedēļas mācību brauciens uz Norvēģiju kopā 39 pētniekiem un mācībspēkiem, 3 administratīvā personāla pārstāvjiem no RTU, kas nodarbojas ar inovācijām un tehnoloģiju pārnesi. Kopumā plānoti trīs studiju braucieni projekta īstenošanas periodā. USN Kongsbergas nodaļa rūpēsies par novatorisku ražošanas un apkalpošanas uzņēmumu apmeklējumu organizēšanu. Apmeklētāji varēs iepazīties ar paraugpraksi, jaunu produktu dizainu un attīstību, kā arī ieviešanu Norvēģijas tirgū. Savukārt kopā 6 studenti no USN pavadīs vienu semestri RTU, lai studētu, gūtu pieredzi, izmatotu RTU inovāciju ekosistēmas iespējas, tai skaitā RTU Dizaina fabrikas un septiņu RTU tehnisko fakultāšu piedāvājumu. Plānota arī astoņu personu akadēmiskā, administratīvā personāla vizīte RTU, kad Latvijas pārstāvji varēs dalīties pieredzē, iepazīstināt ar studiju procesu RTU, starpdisciplinārajiem pētījumiem

Īstenošanas periods 01.05.2022-30.04.2024
Projekta budžets 117500 EUR
TRANSFER
 
«ES politikas ietekme uz augstākās izglītības uz zinātnes sistēmas pārmaiņām Norvēģijā un Latvijā»
ID:1969
Projekta tips EEA un Norvēģijas grants 2009-2014
Programma LV05 «Pētniecības un stipendiju programma»
Projekta nozīme un veids Starptautisks zinātniski pētnieciskais
Atbildīgā struktūrvienība RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa
Iesaistītās struktūrvienības RTU IEVF
Projekta partneri 1.Latvijas Universitāte;
2.Nordic Institute for Studies in Innovation
3.Rīgas Tehniskā universitāte
4.Rīgas Ekonomikas augstskola 
Projekta vadītājs RTU RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļas vadītājs Modris Ozoliņš
Projektā iesaistītie pētnieki un projekta aktivitāšu īstenotāji RTU Elīna Gaile-Sarkane, Inga Lapiņa
Projekta anotācija Mūsdienās visas universitātes jūt spiedienu mainīties, tām ir jārada jaunas zināšanas, jāuzlabo vienlīdzīgas iespējas iegūt izglītību un jāņem vērā studējošo vajadzības. Projekts vērtēs augstākās izglītības uz zinātnes telpas veidošanos Norvēģijā un Latvijā Eiropas politikas dokumentu (Eiropa 2020, Apvārsnis 2020, Boloņas reformas, Lisabonas stratēģijas) kontekstā. Projekta fokuss būs uz augstākās izglītības un zinātnes institūtu pārvaldības kapacitāti, ņemot vērā, ka Latvija jau ir iekļāvusies Eiropas augstākās izglītības telpā, bet Norvēģija ir motivēta pievienoties ES politikas nostādnēm augstākajā izglītībā.                
    
Īstenošanas periods 01.06.2015.–28.02.2017.
Projekta budžets EUR 628 821.00
Informācija par projektu www.transfer.rtu.lv