Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

EEZ un NFI

Eiropas ekonomikas zonas finanšu instruments (EEZ FI) un norvēģijas finanšu instruments (NFI).

TRANSFER
 
«ES politikas ietekme uz augstākās izglītības uz zinātnes sistēmas pārmaiņām Norvēģijā un Latvijā»
ID:1969
 
 
Projekta tips EEA un Norvēģijas grants 2009-2014
Programma LV05 «Pētniecības un stipendiju programma»
Projekta nozīme un veids Starptautisks zinātniski pētnieciskais
Atbildīgā struktūrvienība RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa
Iesaistītās struktūrvienības RTU IEVF
Projekta partneri 1.Latvijas Universitāte;
2.Nordic Institute for Studies in Innovation
3.Rīgas Tehniskā universitāte
4.Rīgas Ekonomikas augstskola 
Projekta vadītājs RTU RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļas vadītājs Modris Ozoliņš
Projektā iesaistītie pētnieki un projekta aktivitāšu īstenotāji RTU Elīna Gaile-Sarkane, Inga Lapiņa
Projekta anotācija Mūsdienās visas universitātes jūt spiedienu mainīties, tām ir jārada jaunas zināšanas, jāuzlabo vienlīdzīgas iespējas iegūt izglītību un jāņem vērā studējošo vajadzības. Projekts vērtēs augstākās izglītības uz zinātnes telpas veidošanos Norvēģijā un Latvijā Eiropas politikas dokumentu (Eiropa 2020, Apvārsnis 2020, Boloņas reformas, Lisabonas stratēģijas) kontekstā. Projekta fokuss būs uz augstākās izglītības un zinātnes institūtu pārvaldības kapacitāti, ņemot vērā, ka Latvija jau ir iekļāvusies Eiropas augstākās izglītības telpā, bet Norvēģija ir motivēta pievienoties ES politikas nostādnēm augstākajā izglītībā.                
    
Īstenošanas periods 01.06.2015.–28.02.2017.
Projekta budžets EUR 628 821.00
Informācija par projektu www.transfer.rtu.lv