Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

SCEE`2021

Godātie kolēģi!

Rīgas Tehniskās universitātes 62. starptautiskā zinātniskā konference “Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship” (SCEE’2021) tiek organizēta attālināti tiešsaistes formātā 2021. gada 14.-15. oktobrī.

“Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship” (SCEE’2021)” nodrošina diskusiju platformu pētniekiem, kurā ikviens var iepazīstinātu interesentus ar jaunākajiem sasniegumiem, pētījumu atklājumiem, idejām un to pielietojumu zinātnē,  biznesā un ekonomikā. Konferences mērķis ir dalīties ar zinātnisko pētījumu rezultātiem, dažādās biznesa un ekonomikas disciplīnās, apmainīties ar zināšanām un pieredzi, tādējādi veidojot pamatu daudznozaru pētījumiem. Konference pulcēs vadošos zinātniekus, pētniekus un doktorantus no visas pasaules.

Jūs esat laipni aicināti piedalīties un izmantot iespēju prezentēt savas nepublicētas tēzes un / vai pilna apjoma zinātniskus rakstus. Konferences oficiālās valodas ir angļu un latviešu.

Visi raksti (publikācijas) tiks izvērtēti pamatojoties uz  divu neatkarīgu ekspertu recenzijām, pieņemtie dokumenti tiks publicēti: 

• Konferences krājumā (ISSN 2256-0866) vai 

• recenzētos zinātniskajos žurnālos, kas iekļauti un indeksēti EBSCO, ProQuest, Versita un VINITI datubāzēs:

Konferences materiāli tiks iesniegti indeksācijai Thomson Reuters Science Web of Science CPCI-S (ISTP indeksācija). Vienlaikus, konferences organizatori negarantē krājuma iekļaušanu datu bāzē.

Lūgums autoriem  nosūtīt pilnu rakstu (6 līdz 10 lappuses) kopā ar parakstītu un skenētu autora apliecinājuma (garantijas veidlapu) uz .

 

Ar laba vēlējumiem
Konferences komitejas vārdā
Dr.oec., Profesore Elīna Gaile-Sarkane 
Konferences organizācijas komitejas vadītāja

 

Svarīgi datumi un konferences plānotā programma:

 

Reģistrācija un konferences tēžu iesniegšana 

 1. oktobris

Tēžu akceptēšana

 7 dienu laikā pēc iesniegšanas

Konferences rakstu iesniegšana

 30. oktobris

Darbs sekcijās saskaņā ar konferences programmu

 14.-15. oktobris

 

 

Reģistrācija un rakstu iesniegšana

Lai reģistrētos konferencei, lūdzam aizpildīt tiešsaistes reģistrācijas formu. Tēzes ir jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi:   līdz 2021. gada 1. oktobrim. Lūdzam sekot līdzi aktuālai informācijai konferences mājas lapā.

 

Konferences programma

Konferences programma

 

Norises vieta

Darbs sekcijās tiks organizēts tiešsaistes platformās ZOOM.US vai MS Teams.

Darbu organizēs un vadīs sekciju vadītāji, kuri dalībniekus nodrošinās ar saitēm

 

Saites

 

Tiešsaistes reģistrācijas forma

Tēžu noformēšanas veidne (template)

Rakstu noformēšanas veidne (template) žurnālam "Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship Proceedings"

Rakstu noformēšanas veidne (template) žurnālam “Economics and Business”

Rakstu noformēšanas veidne (template) žurnālam “Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management”

 

Tēžu krājums

Konferences tēžu krājums

 

Rakstu krājums

Konferences rakstu krājums

 

Dalības maksa

Publikācijas izmaksas EUR 30,00 (trīsdesmit eiro)

 
Apmaksas nosacījumi

Maksājumam jābūt EUR*

Banka: Valsts Kase
SWIFT kods: TREL LV 22
Konta īpašnieks: Riga Technical University 
Kaļķu iela 1, LV-1658 Riga 
Konta numurs: LV96TREL915101R000000.

*Lūdzu, maksājuma informācijas laukā norādiet konferences kodu SCEE2021 KONFERENCE un dalībnieka vārdu un uzvārdu.

Dalības maksa netiek atmaksāta nekāda iemesla dēļ!