Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Robežu pārvaldības projekts Centrālajā Āzijā (BOMCA-10)

Projekta mērķis ir vispārējās drošības uzlabošana, stabilitātes, ilgtspējīgas izaugsmes veicināšana Centrālajā Āzijā, atbalsts piecu reģiona valstu pārrobežu sadarbībai, robežu tuvumā dzīvojošo cilvēku dzīves līmeņa paaugstināšanai.

 

 
 
Robežu pārvaldības projekts Centrālajā Āzijā, 10.fāze (Border Management Programme in Central Asia) (BOMCA-10); PVS ID 4527
 
Projekta tips Eiropas Savienības projekts
Projekta nozīme un veids Starptautiskā sadarbība
Atbildīgā struktūrvienība Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Pārvaldības un drošības institūts
Projekta mājas lapa www.bomca-eu.org/en
Projekta partneri Konsorcija sastāvā ir Latvijas Valsts robežsardze, Valsts ieņēmumu dienests,  Lietuvas Republikas robežsardze, Starptautiskais migrācijas politikas attīstības centrs (ICMPD). Projekta asociētie partneri ir Rīgas Tehniskās universitātes Pārvaldības un drošības institūts, Pārtikas un veterinārais dienests, Polijas Republikas robežsardze, Itālijas Republikas Imigrācijas un robežpolicijas centrālais direktorāts un Ungārijas Iekšlietu ministrija.
Projekta vadītājs RTU Praktiskais docents Normunds Rudzītis, Inženierekonomikas un vadības fakultātes Pārvaldības un drošības institūts
Projekta anotācija

Projekta galvenais mērķis ir vispārējās drošības uzlabošana, stabilitātes, ilgtspējīgas izaugsmes veicināšana Centrālajā Āzijā, atbalsts piecu reģiona valstu pārrobežu sadarbībai, robežu tuvumā dzīvojošo cilvēku dzīves līmeņa paaugstināšanai.

Projekta galvenie uzdevumi: 

-Ieviest starptautiskos drošības standartus, labāko praksi un/vai integrētās robežu pārvaldības modeļus, kur tas iespējams;

-Uzlabot atklāšanas, koordinēšanas un izmeklēšanas efektivitāti Centrālāzijā gan katrā valstī atsevišķi, gan šo valstu starpā;

-Saskaņot institucionālās, tehniskās un ar likumdošanu saistītās prakses, atvieglojot likumīgās migrācijas un kravu plūsmas pāri robežām;

-Uzlabot dzīves apstākļus pierobežu teritorijās, attīstot vietējo ekonomiku, galveno uzmanību pievēršot cilvēktiesībām, dzimumu līdztiesībai un neaizsargātajām grupām (sievietes, bērni un cilvēku tirdzniecības upuri)
 

Īstenošanas periods No 2021.gada aprīļa līdz 2025.gada septembrim
Projekta budžets EUR 21.65 miljoni EUR
Informācija par projektu Projekta informācijas lapa