Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Robežu pārvaldības projekts Centrālajā Āzijā (BOMCA-9)

Projekta mērķis ir vispārēja drošības uzlabošana Centrālajā Āzijā, atbalsts piecu reģiona valstu savstarpējās tirdzniecības un tranzīta vienkāršošanai, migrācijas plūsmu kontrolei, kā arī sadarbības stiprināšana nelikumīgas preču un personu pārvietošanas mazināšanai.

 

 
 
Robežu pārvaldības projekts Centrālajā Āzijā, 9.fāze (BOMCA-9); PVS ID 1984
 
Projekta tips Eiropas Savienības projekts
Projekta nozīme un veids Starptautiskā sadarbība
Atbildīgā struktūrvienība Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
Projekta mājas lapa www.bomca-eu.org/en
Iesaistītās struktūvienības RTU Zinātņu prorektora dienests
Projekta partneri Konsorcija sastāvā ir Latvijas Valsts robežsardze, Lietuvas Republikas Finanšu ministrijas Muitas departaments, Rīgas Tehniskās universitātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts, Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārais dienests, Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienests un Starptautiskais migrācijas politikas attīstības centrs (ICMPD), kā arī asociētie partneri - Portugāles Migrācijas un robežu dienests un Ungārijas Iekšlietu ministrija.
Projekta vadītājs RTU Praktiskais docents Normunds Rudzītis, IEVF Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts, Muitas un nodokļu katedra
Projektā iesaistītie pētnieki un projekta aktivitāšu īstenotāji RTU

Aivars Vilnis Krastiņš, IEVF Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta direktors
Elīna Ludāne, sabiedrisko attiecību vadītāja, IEVF Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts, Muitas un nodokļu katedra 
Madara Laube, projektu vadītāja, Zinātniskās darbības projektu nodaļa, Zinātņu prorektora dienests

Projekta anotācija

Projekta galvenie mērķi ir vispārēja drošības uzlabošana Centrālāzijā, atbalsts piecu Centrālāzijas (CA) valstu savstarpējās tirdzniecības un tranzīta vienkāršošanai, migrācijas plūsmu kontrolei, kā arī sadarbības stiprināšana nelikumīgas preču un personu pārvietošanas mazināšanai.

Projekta galvenie uzdevumi ir Centrālās Āzijas valstu robežu pārvaldības efektivitātes uzlabošana, piedāvājot Integrētās robežu vadības (IBM) aktuālākos elementus, sniegt atbalstu valsts iestādēm migrācijas reformu attīstības jomā, robežapsardzības, muitas un migrācijas aģentūru kapacitātes stiprināšanā, kā arī ieguldījumus jomās, kuras īsteno drošības pasākumus, tirdzniecības veicināšanu un ekonomisko attīstību reģionālajā un nacionālajā līmenī.

Lai nodrošinātu Projekta posma uzdevumu paplašināšanu tika noteikti specifiski uzdevumi ar mērķi sniegt atbalstu robežu drošības nodrošināšanā iesaistītajām iestādēm Centrālajā Āzijā:

 - Iesaistīto institūciju attīstības veicināšana ceļā uz efektīvāku robežu pārvaldību, izmantojot IBM labākās prakses paraugus;

 - Tiesisko un procesuālo instrumentu attīstība, kā arī labākās prakses izmantošana regulāras un neregulāras migrācijas kontroles nodrošināšanai uz valstu robežām, kas atbilst starptautiskajiem standartiem un normām;

 - Iepazīstināšana ar pasākumiem, kas veicinās robežpārbaužu un procedūru efektivitāti, kuras nodrošina likumīgu preču pārvietošanu pāri robežai un tranzītu, vienlaikus apkarojot dažādas kontrabandas izpausmes formas.

Īstenošanas periods No 2015.gada 15.jūnija līdz 2020.gada 30.septembrim
Projekta budžets EUR 6 606 379 EUR
Informācija par projektu Projekta informācijas lapa 2018. gada 31. decembris; projekta informācijas lapa 2019. gada 31.oktobrisprojekta informācijas lapa 2020. gada 10.septembris;