Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Robežu pārvaldības projekts Centrālajā Āzijā (BOMCA)

Projekta mērķis ir vispārējās drošības uzlabošana, stabilitātes, ilgtspējīgas izaugsmes veicināšana Centrālajā Āzijā, atbalsts piecu reģiona valstu pārrobežu sadarbībai, robežu tuvumā dzīvojošo cilvēku dzīves līmeņa paaugstināšanai. 

Robežu pārvaldības projekts Centrālajā Āzijā, 10.fāze (BOMCA-10) - (projekts aktīvs)

 

 
 
Robežu pārvaldības projekts Centrālajā Āzijā, 10.fāze (Border Management Programme in Central Asia) (BOMCA-10); PVS ID 4527
 
Projekta tips Eiropas Savienības projekts
Projekta nozīme un veids Starptautiskā sadarbība
Atbildīgā struktūrvienība Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Pārvaldības un drošības institūts
Projekta mājas lapa www.bomca-eu.org/en
Projekta partneri Konsorcija sastāvā ir Latvijas Valsts robežsardze, Valsts ieņēmumu dienests,  Lietuvas Republikas robežsardze, Starptautiskais migrācijas politikas attīstības centrs (ICMPD). Projekta asociētie partneri ir Rīgas Tehniskās universitātes Pārvaldības un drošības institūts, Pārtikas un veterinārais dienests, Polijas Republikas robežsardze, Itālijas Republikas Imigrācijas un robežpolicijas centrālais direktorāts un Ungārijas Iekšlietu ministrija.
Projekta vadītājs RTU Praktiskais docents Normunds Rudzītis, Inženierekonomikas un vadības fakultātes Pārvaldības un drošības institūts
Projekta anotācija

Projekta galvenais mērķis ir vispārējās drošības uzlabošana, stabilitātes, ilgtspējīgas izaugsmes veicināšana Centrālajā Āzijā, atbalsts piecu reģiona valstu pārrobežu sadarbībai, robežu tuvumā dzīvojošo cilvēku dzīves līmeņa paaugstināšanai.

Projekta galvenie uzdevumi: 

-Ieviest starptautiskos drošības standartus, labāko praksi un/vai integrētās robežu pārvaldības modeļus, kur tas iespējams;

-Uzlabot atklāšanas, koordinēšanas un izmeklēšanas efektivitāti Centrālāzijā gan katrā valstī atsevišķi, gan šo valstu starpā;

-Saskaņot institucionālās, tehniskās un ar likumdošanu saistītās prakses, atvieglojot likumīgās migrācijas un kravu plūsmas pāri robežām;

-Uzlabot dzīves apstākļus pierobežu teritorijās, attīstot vietējo ekonomiku, galveno uzmanību pievēršot cilvēktiesībām, dzimumu līdztiesībai un neaizsargātajām grupām (sievietes, bērni un cilvēku tirdzniecības upuri)
 

Īstenošanas periods No 2021.gada aprīļa līdz 2025.gada septembrim
Projekta budžets EUR 21.65 miljoni EUR
Informācija par projektu Projekta informācijas lapa
Robežu pārvaldības projekts Centrālajā Āzijā, 9.fāze (BOMCA-9) - (projekts noslēdzies)

 

 
 
Robežu pārvaldības projekts Centrālajā Āzijā, 9. fāze (Border Management Programme in Central Asia) (BOMCA-9)
 
Projekta tips Eiropas Savienības projekts
Projekta nozīme un veids Starptautiskā sadarbība
Atbildīgā struktūrvienība Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta (SESMI) Muitas un nodokļu katedra, vadītājs - prof. Aivars Vilnis Krastiņš
Projekta mājas lapa https://www.bomca-eu.org/en/programme/overview
Projekta partneri Kopējo «BOMCA-9» projekta vadību nodrošina Latvijas Valsts robežsardze. Projekta īstenošanā piedalās Starptautiskais migrācijas politikas attīstības centrs (International Centre for Migration Policy Development), Lietuvas muita, Valsts ieņēmuma dienesta Muitas pārvalde, Pārtikas un veterinārais dienests, Portugāles Migrācijas un robežkontroles dienests un Ungārijas Iekšlietu ministrija. 
Projekta vadītājs RTU

Projekta zinātniskais vadītājs, projekta 1.komponentes vadītājs: RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta (SESMI) Muitas un nodokļu katedras praktiskais docents Normunds Rudzītis
 

Projekta vadītāja administratīvajā jomā: RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta (SESMI) Muitas un nodokļu katedras sabiedrisko attiecību vadītāja Elīna Ludāne

Projekta anotācija

Projekta galvenie uzdevumi ir Centrālāzijas valstu (Kazahstāna, Kirgizstāna, Tadžikistāna, Turkmenistāna un Uzbekistāna) robežu pārvaldības efektivitātes uzlabošana, piedāvājot Integrētās robežu vadības (IBM) aktuālākos elementus.

Projektā paredzēta atbalsta sniegšana valsts iestādēm migrācijas reformu attīstības jomā, robežapsardzības, muitas un migrācijas aģentūru kapacitātes stiprināšanā, kā arī stiprināt jomas, kuras īsteno drošības pasākumus, tirdzniecības veicināšanu un ekonomisko attīstību reģionālajā un nacionālajā līmenī.

Projekta mērķis ir vispārēja drošības uzlabošana Centrālāzijā, sniedzot atbalstu piecu Centrālāzijas valstu savstarpējās tirdzniecības un tranzīta vienkāršošanai, migrācijas plūsmu kontrolei, kā arī sadarbības stiprināšana nelikumīgas preču un personu pārvietošanas mazināšanai.

BOMCA-9 projekta aktivitātes veido 3 komponentes:

1. Robeždrošības dienestu institucionālās kapacitātes stiprināšana (koordinē – Rīgas Tehniskā universitāte, Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts)

2. Robežas jaukto migrācijas plūsmu institucionālā ietvara attīstīšana (koordinē – Latvijas Valsts robežsardze)

3. Tirdzniecības veicināšanas režīma ieviešana uz robežas (koordinē – Lietuvas Muitas departaments)

Kļūstot par vadītāju vienai no projekta trijām komponentēm, RTU Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts

nākamo triju gadu laikā organizēs Centrālāzijas valstu muitas un robežpārvaldības institūciju un mācību iestāžu personāla un mācībspēku apmācības, ekspertu konsultācijas un citus pasākumus. Pasākumu mērķis ir iepazīstināt Centrālāzijas valstu atbildīgos dienestus ar Eiropas Savienības praksi muitas un robežpārvaldības, finanšu plānošanas un kontroles, kā arī cilvēkresursu jomās. Īpaša uzmanība tiks veltīta cīņai pret korupciju robeždrošības dienestos, kā arī muitas izglītības sistēmas izveidošanai un pilnveidošanai šo valstu augstākajās mācību iestādēs.

Īstenošanas periods

15.06.2015.-  30.04.2020.

Projekta budžets EUR

Projekta BOMCA-9 1.komponentes finansējums, kuru vadīja RTU, ir 1 144 344 EUR.

Informācija par projektu Projekta informācijas lapa