RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

Telekomunikāciju un datortīklu mācību laboratorijas modernizācija

Telekomunikāciju un datortīklu mācību laboratorijas modernizācija

2019. gadā «Siemens IoT» laboratorijā un Telekomunikāciju un datortīklu mācību laboratorijā, bez studiju procesa, tika realizēts arī VIP (Vertikāli integrēto projektu) kurss «Sensoru tīkli viedo pilsētu lietojumiem» lietiskā interneta un sensoru tīklu virziena pētniecībai un izstrādei. Laboratorijā izstrādāti 4 maģistra darbi un 5 bakalaura darbi. Laboratorija tika papildināta ar jauniem sensoru kom­plektiem un 10 MindSphere licencēm.

Atbalstītājs: SIA ''Mikrotīkls''

Projekti