RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

RTU Talantu programma (Aktuāls projekts)

RTU Talantu programma (Aktuāls projekts)

Lai mērķtiecīgi paaugstinātu inženierzinātņu studiju un pētniecības kvalitāti Latvijā un tās konkurētspēju Baltijā un Eiropas Savienībā, kā arī apmierinātu inženieru un IT speciālistu darba tirgus plašo pieprasījumu, RTU īsteno īpašu iniciatīvu Talantu programma.

Tā piedāvā Latvijas labākajiem skolēniem un RTU Inženierzinātņu vidusskolas absolventiem valsts budžeta finansētu vietu izvēlētajā studiju programmā, individualizētu studiju plānu, lekcijas un seminārus personības prasmju pilnveidei, kā arī individuālu mentoringu. RTU Talantu programma dos iespēju jauniešiem pēc studijām darboties zinātnē vai arī kļūt par izciliem speciālistiem, inovatoriem, lielu uzņēmumu vai organizāciju vadītājiem.  

RTU Talantu programmā tiek izvēlēti dalībnieki ar izcilām zināšanām eksaktajos priekšmetos. Vispirms tiek izvēlētas labākās skolas Rīgā, Pierīgā, Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē un Latgalē, balstoties uz fizikas, matemātikas un ķīmijas centralizēto eksāmenu vidējo vērtējumu un skolēnu sasniegumiem valsts mēroga olimpiādēs. Pēc tam skolas izvēlējās labākos 12. klases skolēnus, kurus ieteikt studijām RTU.

RTU Talantu programmas pilns apmācības cikls izstrādāts uz 4 gadiem. Programmas saturs ir veidots, lai paralēli formālajam studiju procesam, piedāvātu iespēju apgūt individuālu studiju programmu, kas pielāgota no satura un intensitātes viedokļa. Veidojot apmācības programmu, īpaši vērsta uzmanība uz to, lai tā katrā no Talantu programmas jauniešiem dotu iespēju augt ne tikai kā profesionāļiem un attīstīt savu karjeru nākotnē, bet kļūt individuāli spēcīgākiem kā personībām.

Projekti