RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

Atbalsts RTU Inženierzinātņu vidusskolai

Atbalsts RTU Inženierzinātņu vidusskolai

2020. gadā RTU IZV atzīmēja 5. mācību gadu. RTU IZV 2020. gads vainagojies ar daudziem panākumiem, un skolēnu un skolotāju darbs ticis atzinīgi novērtēts arī plašākā sabiedrībā. Vidusskola otro gadu pēc kārtas ieguvusi otro vietu Ata Kronvalda fonda veidotajā «Zvaigžņu reitingā». Tajā iekļautas vidusskolas, kuru skolēniem ir augstākie sasniegumi starptautiskajās mācību olimpiādēs. RTU IZV jau piekto gadu pēc kārtas atzīta par labāko skolu mazo skolu grupā «Lielās pūces» reitingā. Šajā reitingā ņemti vērā skolēnu sasniegumi pilsētas un valsts olimpiādēs, kā arī zinātniskajās konferencēs. Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingā RTU IZV lielo pilsētu skolu grupā atzīta kā absolūti labākā matemā­tikā un dabas zinībās un ieguvusi 1. vietu latviešu valodā un 2. vietu angļu valodā. Šis skolu reitings tiek veidots, ņemot vērā centralizēto eksāmenu rezultātus. Pieci RTU IZV skolotāji apbalvoti ar Draudzīgā aicinājuma medaļu par skolēnu sagatavošanu augstiem starptau­tiskiem mācību sasniegumiem un absolventi par izciliem sasniegumiem starptautiskajās olimpiādēs. Draudzīgā aicinājuma medaļu pasniedz vienu reizi mūžā. 2020. gadā Draudzīgā aicinājuma medaļas saņēmuši pieci RTU IZV absolventi. 2020. gada jūlijā RTU Lielajā Aulā notika skolas 3. izlaidums, kurā absolventus sveica eksprezidente Vaira Vīķe Freiberga, LR Zinātņu akadēmijas prezidents O. Spārītis. Skolu absolvēja 24 absolventi.

Pateicoties uzņēmumu sniegtajam atbalstam, arī 2020. gadā ir izdevies atbalstīt skolēnus, piešķirot stipendijas, piemēram, AS «UPB» piešķīra ikmēneša stipendijas 8 IZV skolēniem, AS «Severstal», noslēdzoties katram mācību gada semestrim, piešķīra vienreizējas stipendijas skolēniem, kuri tika izvēlēti konkursa kārtībā, balstoties uz viņu mācību sasniegumiem un sabiedrisko aktivitāti.

Pateicoties AS “Latvenergo” atbalstam, skolā nodrošināta mūsdienīga, inovatīva mācību vide, uzlabota mācību procesa digitalizācija, COVID laikā nodrošināta iespēja klātienes stundas kvalitatīvi pārnest elektroniskā vidē. 

Projekta atbalstītāji:
AS “Latvenergo“, SIA “Tet“, SIA “Industry Service Partner“.

 

Projekti