RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

Materiālu novecošanās izturības pārbaudes komplekts

Materiālu novecošanās izturības pārbaudes komplekts

Transporta infrastruktūrās (tostarp, ceļa seguma materiāli, ceļa zīmes, horizontālie ceļa apzīmējumi, drošības barjeras, skaņu izolējošās barjeras) izmantotie materiāli pakļauti plašam apkārtējās vides faktoru ietekmes spektram (UV starojums, mitrums, temperatūra, mehāniskā iedarbība). Šajos izstrādājumos izmantoto materiālu (tostarp, polimēru kompozītu) ilgizturība ir būtisks priekšnoteikums vairākiem ilgtspējas transporta sistēmas elementiem, lai palielinātu to drošību, kalpošanas ilgumu un apkārtnes iedzīvotāju sociālās labklājības līmeni (uzlabotu dzīves kvalitāti).

Šobrīd Baltijas valstīs un vairākas Eiropas valstīs autoceļu materiāliem novecošanās izturību nosaka temperatūras vai retāk temperatūras un spiediena ietekmē. Šī informācija tiek izmantota produkta (asfaltbetona) sertifikācijai, kā arī atbilstības novērtējumam tehnisko noteikumu prasībām. Tomēr šie apstākļi nepilnīgi atspoguļo reālus ekspluatācijas apstākļos, kuros asfaltbetona segums pakļauts ne tikai temperatūras un spiediena ietekmei, bet arī UV starojuma un mitruma iedarbībai. Iegādāts materiālu novecošanas izturības pārbaudes komplekts, kurš iekļauj temperatūras, spiediena, mitruma un UV iedarbību uz autoceļu materiāliem, ļauj precīzāk prognozēt ekspluatācijas īpašības (piemēram, noguruma un termoplaisu veidošanos), kā rezultātā pagarināt ceļa segumu kalpošanas laiku.

Šāda ceļa infrastruktūras materiālu paātrināta novecošana ar materiālu novecošanas izturības pārbaudes komplektu ļaus raksturot šobrīd izmantoto materiālu kvalitāti, kā arī dos iespēju izstrādāt jaunus ekonomiski pamatotus un ekoloģiskus materiālu risinājumus dažādu ceļa infrastruktūras objektu (piem., ceļa zīmes, barjeras) un to komplektējošo elementu (piem., krāsas) izgatavošanai.

Projekti