RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

Mācību komplekta izstrāde C++ valodu apguvei robotikas kontekstā

Mācību komplekta izstrāde C++ valodu apguvei robotikas kontekstā

Projekta mērķis ir radīt universālu elektronikas un programmēšanas komplektu, kas tiks izmantots mācību procesa realizācijai RTU, ar iespēju replicēt to arī skolotāju apmācībās, īstenojot skolotāju tālākizglītības kursus un seminārus.

Projekta laikā bija izveidoti mācību komplektu (metodiskie materiāli un nepieciešamo elektronisko komponenšu kopa), kas ļauj nodrošināt mācību procesu gan universitāšu līmeņa studentiem (gan bakalaura, gan maģistra līmeņa studentiem) apgūstot C++ programmēšanas valodu, algoritmēšanas pamatus un datoriku. Komplekti ir paredzēti elektronikas ar mehāniku savienojamības atvieglošanai un izveidoti uz programmēšanas valodas Arduino bāzes.

Komplekti tika pārbaudīti skolotāju apmācības laikā tālākizglītības kursos (tika apmācīti 60 skolotāji), kā arī RTU 2. kursa akadēmisko bakalaura studiju programmas “Intelektuālas robotizētas sistēmas“ studentu apmācības laikā studiju kursā “Programmēšanas valoda C++ kontrolleru vadība” (18 studenti). 

Mācību komplektā esošie uzdevumi ir pielāgoti laboratorijas darba ilgumam - 40 minūtēm, kas ļaus nākotnē replicēt šo metodoloģiju uz vidusskolas līmeni, integrējot to programmēšanas stundas programmā.

Projekti