RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

Ziņas

Ar SIA «Mikrotīkls» atbalstu RTU fakultātes iegādāsies laboratoriju aprīkojumu

Pateicoties SIA «Mikrotīkls» 500 000 eiro ziedojumam, piecas Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) laboratorijas šogad varēs iegādāties zinātniskajam darbam nepieciešamo aprīkojumu. Jaunais aprīkojums ļaus nodrošināt vairāk praktisko nodarbību studentiem un kvalifikācijas paaugstināšanas kursu profesionāļiem, pavērs plašākas iespējas bakalaura un maģistra darbu izstrādei inženierzinātnēs, kā arī nodrošinās zinātniskās pētniecības attīstību. 

25. maijs

5 ieteikumi, kas palīdzēs sagatavoties prakses intervijai

Prakse ir pirmais solis karjeras attīstībā, tāpēc, lai kāpiens pretī praktisko zināšanu iegūšanā nestu darba augļus, ir prasmīgi sevi jāpierāda intervijas laikā. Intervija sniegs pirmo priekšstatu par kandidāta vērtībām, līdzšinējo pieredzi un motivāciju darboties organizācijā. Vairums studentiem prakse kalpo kā lielisks ieskats nākotnes profesijas izvēlē, tāpēc esam sagatavojuši piecus ieteikumus, lai labāk sagatavotos intervijai.

9. maijs

STUDENTA ACĪM / Kontakti ir viens no lielākajiem ieguvumiem universitātē, kas neapšaubāmi palīdzēs nākotnē

Aizrautīgu, talantīgu un mērķtiecīgu jauniešu mums netrūkst. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes programmas “Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija” 3.kursa studente Annija Vaska ir neatlaidīga un apņēmības pilna jauniete, kas šajā studiju gadā ieguvusi divas studiju stipendijas – Kinetics Nail Systems un Alfreda Raistera studiju stipendiju. Annija ir ne tikai priekšzīmīga ķīmijas fakultātes studente, bet arī aktīvi iesaistās Rīgas Tehniskās universitātes studentu dzīvēs, vadot studentu pašpārvaldi.

3. maijs