RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

Rekvizīti

Nodibinājums "Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds"
Reģ.Nr.:  40008067097
Paula Valdena iela 3, 236. kab., Rīga, LV - 1048

A/S "SEB banka"
SWIFT kods: UNLALV2X002
LV35 UNLA 0050 0013 2029 4
 
A/S "Swedbank"
SWIFT kods: HABALV22
LV44 HABA 0551 0321 2339 4

ZIEDOT TIEŠSAISTĒ