RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

Dokumenti

NODIBINĀJUMA REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA

Nodibinājuma "Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds" reģistrācijas apliecība

NODIBINĀJUMA STATŪTI​

Nodibinājuma "Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds" statūti

SABIEDRISKĀ LABUMA ORGANIZĀCIJAS STATUSS

Latvijas Republikas Finanšu ministrija ir piešķīrusi RTU Attīstības fondam Sabiedriskā labuma organizācijas statusu (22.04.2005. gada lēmums Nr. 61.) ar darbības virzienu izglītības, zinātnes un kultūras veicināšana, kas ziedotājiem dod tiesības saņemt uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 20.1 panta noteikumiem.

Savukārt ar Latvijas Republikas Finanšu ministrijas 2009. gada 26. jūnija lēmumu Nr.148. fondam piešķirts sabiedriskā labuma statuss papildu sabiedriskā labuma veidam - sporta atbalstīšanai. 

VID APSTIPRINĀTI NOLIKUMI

RTU Attīstības fondam Ministru Kabinets (MK) ir piešķīris atļauju no fonda līdzekļiem izmaksāt stipendijas neieturot nodokļus. No aplikšanas ar nodokli atbrīvo stipendijas, kas izmaksātas saskaņā ar fonda izstrādātu nolikumu, kurš reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā (VID). Fondam ir četri VID apstiprināti nolikumi stipendiju piešķiršanai.

STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

PRIVĀTUMA POLITIKA

VALDES PĀRSTĀVJI