RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

RTU darbiniekiem

RTU Attīstības fonds palīdz piesaistīt ziedojumus RTU, t.sk. fakultātēm studiju kvalitātes uzlabošanai, tehnisko iekārtu atjaunošanai, kā arī citu projektu īstenošanai. Tāpat RTU Attīstības fonds sadarbībā ar Latvijas uzņēmumiem izsludina atbalsta un izcilības stipendiju konkursus studentiem un mācībspēkiem, kā arī prakses konkursus, kas palīdz studentiem iegūt praktisku pieredzi savā studiju jomā, par to saņemot ikmēneša stipendiju un nepieciešamības gadījumā praksē pavadīto laiku pielīdzinot obligātajam prakses periodam.

 

Ja Jūsu struktūrvienībā paredzēts kāds projekts, kuram redzat iespēju piesaistīt sabiedrības atbalstu ziedojumu veidā, RTU Attīstības fonds BEZMAKSAS nodrošina:

  • konsultācijas par iespējamiem ziedojuma piesaistes variantiem no RTU, t.sk. fakultāšu esošajiem sadarbības partneriem;
  • atbalstu sadarbības piedāvājuma izveidē potenciālajiem ziedotājiem;
  • formālo juridisko dokumentu kārtošanu starp ziedotāju un RTU;
  • finansējuma izlietojumu (bez iepirkuma procedūras) saskaņā ar vienošanos starp ziedotāju un fakultāti/ struktūrvienību, neieturot nekādu procentu;
  • nodokļa atlaides ziedotājiem.

RTU Attīstības fonds neietur līdzekļus no universitātei piesaistītā finansējuma apmēra. Par sadarbību lūgums sazināties ar projektu vadītāju Ilviju Zvaigzni.

Aicinām RTU darbiniekus sadarboties finansējuma piesaistes procesā, lai kopīgi veidotu RTU par modernu izglītības, zinātnes un kultūras centru Latvijā.