RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

RTU Attīstības fonds

Nodibinājums "Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds" ir dibināts 2002. gada 15. aprīlī un fonda mērķis ir veikt sabiedriskā labuma darbību, piesaistīt organizāciju, juridisku un fizisku personu ziedojumus un dāvinājumus, lai augstākās tehniskās izglītības iestādes, vispirms RTU, veidotu par moderniem izglītības, zinātnes un kultūras centriem Latvijā.

Uzņēmumi un personas tiek aicināti veidot sadarbību ar Fondu, lai kopīgiem spēkiem sekmētu izglītības attīstību!

Fonda galvenie uzdevumi:

  • sekmēt augstākās izglītības attīstību Latvijā, kas atbilstu sabiedrības vajadzībām un tirgus prasībām;
  • veicināt izglītības līmeņa celšanu un jaunu speciālistu sagatavošanu;
  • atbalstīt augstskolu attīstības programmu realizāciju, ne tikai izglītības iegūšanai, bet arī zinātnisko pētījumu veikšanai;
  • piešķirt stipendijas un pabalstus studentiem mācībām, zinātniskajai darbībai, arī pasniedzēju un darbinieku kvalifikācijas celšanai.

Fonds nav RTU struktūrvienība, bet ir patstāvīga organizācija – juridiska persona un tam ir visas juridiskās personas tiesības un pienākumi atbilstoši Latvijas likumiem un saviem statūtiem.