RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

RTU Attīstības fonds

Nodibinājums "Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds" ir dibināts 2002. gadā. Latvijas Republikas Finanšu ministrija ir piešķīrusi RTU Attīstības fondam Sabiedriskā labuma organizācijas statusu ar darbības virzieniem izglītības, zinātnes, kultūras un sporta veicināšana, kas ziedotājiem dod tiesības saņemt uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi saskaņā ar likuma "Uzņēmuma ienākuma nodokļa likums" 12. panta noteikumiem.  

Fonda mērķis ir būt augstākās izglītības iestāžu, industrijas un studējošo/zinātnē iesaistīto personu sinerģijas centrā un kalpot kā atbalstam katrai no pusēm.  

RTU Attīstības fonds ikdienā cieši sadarbojas ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU), veicinot sadarbību ar industriju. Ikdienā  fonds galvenokārt darbojas divos virzienos - kopīgi ar industrijas uzņēmumiem organizē dažāda veida stipendiju konkursus studentiem no RTU un citām augstākās izglītības iestādēm Latvijā (stipendijas gan par praksi uzņēmumā, gan sasniegumiem studijās, zinātnē un pētniecībā), gan arī piesaistām atbalstu (gan finansiālus, gan materiālus ziedojumus) dažādiem RTU attīstības projektiem. 

Fonda galvenie uzdevumi:

  • būt informētiem un apkopot aktuālākos projektus studiju, zinātnes un pētniecības, augstākās izglītības iestāžu kultūras un sporta jomās, kuriem nepieciešams privātpersonu un industrijas atbalsts;
  • piesaistīt šiem projektiem privātpersonu un industrijas atbalstu un ziedojumus;
  • organizēt dažāda veida stipendiju un balvu konkursus studējošo un citu zinātnē iesaistīto personu atbalstam un profesionālās kvalifikācijas celšanai.

Fonds nav RTU struktūrvienība, bet ir patstāvīga organizācija – juridiska persona un tam ir visas juridiskās personas tiesības un pienākumi atbilstoši Latvijas likumiem un saviem statūtiem.