RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

RTU HPC (High Performance Computing) centrs

RTU HPC (High Performance Computing) centrs

RTU HPC (High Performance Computing) centrs jeb Zinātniskās skaitļošanas centrs ir Zinātņu prorektora paspārnē esoša struktūrvienība. Tā misija ir veicināt un atbalstīt digitālo tehnoloģiju lietošanu pētniecībā, nodrošinot piekļuvi modernai superskaitļošanas infrastruktūrai; sadarbojoties ar Eiropas e-infrastruktūrām; sniedzot modelēšanas un simulācijas pakalpojumus; nodrošinot zinātnisko programmatūru universitātes pētniecības un mācību procesam; kā arī rīkojot apmācības un seminārus par digitālās zinātnes tematiku. Vairāk kā 10 darbības gados uzkrāta plaša pieredze superskaitļošanā gan inženierzinātņu, gan citu jomu lietojumu atbalstam, un izveidota sadarbība ar lielākajiem Latvijas zinātniskajiem institūtiem un universitātēm.

Ar SIA “Mikrotīkls” finansiāli atbalstītā projekta palīdzību centrs ir modernizējis datu tīkla un datu glabāšanas infrastruktūru, kas paver iespējas Latvijas zinātniekiem veikt lielāka apjoma datu apstrādi, piemēram, analizējot cilvēka genoma vai SARS-CoV-2 vīrusa genoma datus. Projekta laikā tika uzstādītas modernas datu glabāšanas iekārtas, kas ļauj datus analizēt efektīvāk un palielināja glabāšanas kapacitāti par vairāk kā pus petabaitu. Savukārt “Mikrotīkls” ražotās tīkla iekārtas nodrošina ātrus savienojumus ar zinātniskajiem institūtiem šo datu pārsūtīšanai.

Projekti