RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

Diferenciāli skenējošais kalorimetrs DSC 214 Polyma

Diferenciāli skenējošais kalorimetrs DSC 214 Polyma

Projekta mērķis ir zinātniskā aprīkojuma instalācija un veikt plašākas zinātniskas testēšanas. Diferenciāli skenējošā kalorimetrija (DSK) ir viena no visplašāk izmantotām metodēm polimēru materiālu, kā arī citu materiālu analīzē. Iekārta ir nepieciešama, lai pilnvērtīgāk testētu izstrādāto/izgatavoto materiālu īpašības. Modernais aprīkojums ļaus sagatavot un iesniegt jaunus projekta pieteikumus šādos RTU prioritāros pētījumu virzienos: Enerģija un apkārtēja vide; Materiāli, procesi un tehnoloģijas; Drošība un aizsardzība, kā arī ļauj attīstīt starpdisciplinārus pētījumus.

Projekti