RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

Iekārtu komplekss gēnos balstītu mikrobioloģijas datu ievākšanai, analīzei un uzturēšanai

Iekārtu komplekss gēnos balstītu mikrobioloģijas datu ievākšanai, analīzei un uzturēšanai

RTU Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorija (ŪVPBL) jau vairāk nekā 20 gadus strādā pie dažādu ar vidi un inženiersistēmām, īpaši dzeramā ūdens sagatavošanas un notekūdens attīrīšanas vai novadīšanas, saistītu pētniecisko jautājumu risināšanas. Kopš COVID-19 pandēmijas sākuma ŪVPBL nodarbojas ar notekūdeņu pētījumiem, monitoringu un slimības modelēšanas gaitu, kas tieši saistīti ar molekulārās bioloģijas datu ievākšanu. Projekta ietvaros iegādāts iekārtu komplekss, paraugu apstrādei – ģenētiskā materiāla izdalīšanai, iekārta reālā laika polimerāzes ķēdes reakcijas veikšanai un sistēma paraugu materiāla uzglabāšanai. Aprīkojums tiek izmantots pētniecībai un dažāda līmeņa studentu zinātnisko darbu izstrādei.

Projekti