RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes gadagrāmata

RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes gadagrāmata

Pirmo reizi RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes (RTU APF) studentu diplomprojekti apkopoti kopīgā gadagrāmatā, kuras atvērumos var iepazīties ar darbu autoriem, kā arī gūt ieskatu darbu paskaidrojošajā un grafiskajā materiālā. Autori cer, ka diplomprojektu apkopošana drukātā izdevumā kļūs par ikgadēju RTU APF tradīciju. Gadagrāmata ir gan latviešu, gan angļu valodā, kalpojot par fakultāti reprezentējošu materiālu ne tikai vietējā, bet arī starptautiskā mērogā.

Fotogalerija

Projekti