RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

ESF Projekts

„RTU Attīstības fonds – moderns un inovatīvu e-pakalpojumu sniedzējs”

Laika posmā no 01.10.2012 līdz 30.09.2013 nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” projekta Nr.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/086 „RTU Attīstības fonds – moderns un inovatīvu e-pakalpojumu sniedzējs” ietvaros realizētas aktivitātes, kas būtiski papildinājušas RTU Attīstības fonda personāla zināšanas, iemaņas un prasmes.

Īsāk par svarīgāko:

 • Projekts ir bijusi iespēja ne tikai uzlabot situāciju šobrīd, bet arī nodrošināt organizācijas attīstību nākotnē.
 • Ir papildināts RTU Attīstības fonda piedāvāto pakalpojumu klāsts, ieviešot jaunus e-risinājumus: e-vidi idejufonds.rtu.lv un elektroniskais pieteikšanās rīks.
 • Ir iegūti jauni sadarbības partneri un iezīmēti jauni darbības virzieni.
 • Ir būtiski paaugstinājusies RTU Attīstības fonda komandas administratīvā kapacitāte.
 • Rastas jaunas idejas kā efektīvāk uzrunāt potenciālos sadarbības partnerus.
 • Ir gūtas tik ļoti nepieciešamās finanšu piesaistes iemaņas.
 • Esam uz pareizā ceļa komunikācijas veidošanā ar visiem jauniešiem, studentiem vai vienkārši aktīviem studentiem visā Latvijā.
 • Gūtas iemaņas pilnvērtīgas elektroniskās vides un iespēju izmantošanā.
 • Mūsu lielākā vērtība ir apmācīti un zinoši darbinieki, kā rezultātā ir uzlaboti iekšējie organizācijas procesi.
Apskats

Īpaši jāizceļ notikušais pieredzes apmaiņas braucieni uz Utrehtas universitātes fondu Nīderlandē un Lēvenes universitātes fondu Beļģijā. Braucieni tika koncentrēti uz personāla kapacitātes stiprināšanas tematiem par e-komercijas ieviešanas jautājumiem, sadarbības saites veidošanu starp fondu un tā mērķauditoriju, kā ar ārvalstu sadarbības partneru piesaisti. Gūtā pieredze pārsniedza sagaidīto, bija neatsverama un vitāli svarīga turpmākai projekta realizācijai.

Projektā iesaistīto dalībnieku zināšanas, iemaņas un prasmes papildinātas apmācību ietvaros. Kopā īstenoti divi praktiskie apmācību semināri par komunikāciju zinātnēm un e-pārdošanu, kā arī labās prakses seminārs ar dažādu NVO pārstāvjiem. Apmācībās par komunikāciju zinātnēm projekta dalībnieki iemācījās kā labāk pasniegt sevi kā personību, kā organizācijas pārstāvi un kā strādāt komandā, kas būtiski palīdzēja gan projekta īstenošanas procesā, gan arī pēc tā. Apmācībās par e-komerciju gūtā pieredze vistiešāk noderējušas tieši jaunizveidoto e-pakalpojumu izstrādē, jo apgūtas zināšanas, kuras citādi nebūtu iespējams iegūt. Savukārt labās prakses semināra ietvaros projektā iesaistītajai komandai bijusi iespēja tikties un dalīties pieredzē ar Latvijā un pat pasaulē pazīstamām NVO. Ieguvumi ir neatsverami, jo projektā iesaistītajai komandai bijusi iespēja smelties pieredzi no labākajiem speciālistiem nozarē, un, pateicoties veiksmīgi realizētajām aktivitātēm, ir nodibināta jauna sadarbība, kas bijusi svarīga turpmākai projekta realizācijai.

Balstoties uz iegūto pieredzi pieredzes apmaiņas braucienu un apmācību ietvaros, ir izdevies izstrādāt inovatīvu e-vidi. Izstrādātais e-risinājums pārsniedz sākotnējās ieceres un tā dizains kopā ar unikālo funkcionalitāti veido jaunu un jauniešiem svarīgu vietu, kur iesniegt savas idejas, lai iegūtu atbalstu tām. Papildus izveidots elektroniskās ieteikšanās rīks RTU Attīstības fonda stipendijām, kas nākotnē būtiski atvieglos stipendiju administrēšanas procesu un jauniešu iespējas pieteikties uz tām. Rīks ir ērti pieejamas RTU Attīstības fonda mājas lapā izvēloties kādu no aktuālajām stipendijām un tas kalpo kā elektroniska pieteikuma anketa, kurā pretendenti var ievadīt informāciju par sevi un augšupielādēt pievienojamos dokumentus. Sabiedrības atsaucība ir liela. Uz pakalpojumu atklāšanas konferenci ieradās liels skaits interesentu un jautājumi par izveidotajiem e-pakalpojumiem tiek saņemti bieži. Tas skaidrojams arī ar izveidoto sižetu, kas tika raidīts LTV7 kanālā.

Realizējot visas projekta aktivitātes, jāsecina, ka ieguvums no projekta kopumā ir bijis neatsverams un ir pārsniedzis sagaidīto. Tiekoties ar dažādu NVO pārstāvjiem gan Latvijā, gan ārpus tās, sapratām, ka esam uz pareizā ceļa un projekta ietvaros izveidotie e-risinājumi tik tiešām ir nepieciešami kā mums tā arī mūsdienu sabiedrībai.

Galvenās aktivitātes
 • Projekta ietvaros no 2013. gada 22. janvāra līdz 24. janvārim notika pirmais pieredzes apmaiņas brauciens uz Utrehtas universitātes (Utrecht University) fondu. Komandējuma mērķis - pieredzes apmaiņa, koncentrējoties uz personāla kapacitātes stiprināšanas tematiem par e-komercijas ieviešanas jautājumiem, sadarbības saites veidošanu starp fondu un tā mērķauditoriju, kā arī komunikāciju ar ārvalstu partneriem. Komandējuma atskaite pieejama šeit. /Informācija ievietota 20.02.2013/
 • Projekta ietvaros no 2013. gada 3. aprīļa līdz 5. aprīlim notika otrais pieredzes apmaiņas brauciens uz Lēvenes universitātes (Leuven University) fondu. Komandējuma mērķis - pieredzes apmaiņa, koncentrējoties uz personāla kapacitātes stiprināšanas tematiem par e-komercijas ieviešanas jautājumiem, sadarbības saites veidošanu starp fondu un tā mērķauditoriju, kā arī komunikāciju ar ārvalstu partneriem. Komandējuma atskaite pieejama šeit. /Informācija ievietota 13.05.2013/
 • Projekta ietvaros no 2013. gada 3. jūlija līdz 5. jūlijam notika pirmās RTU Attīstības fonda darbinieku apmācības par tēmu "Komunikācijas prasmes". Apmācību mērķis - uzlabot personīgās saskarsmes prasmes prezentēšanā, sarunu vešanā un sabiedrisko attiecību pamatu apgūšana tematā komunikāciju prasmes. Apmācību atskaite pieejama šeit. /Informācija ievietota 22.07.2013/
 • Projekta ietvaros no 2013. gada 7. augusta līdz 9. augustam notika otrās RTU Attīstības fonda darbinieku apmācības par tēmu "E-komercija". Apmācību mērķis - E-pārdošana un tās vadības pamatu apgūšana, to apvienojot analizēšanā par dažādiem labas prakses piemēriem Latvijā. Apmācību atskaite pieejama šeit. /Informācija ievietota 12.08.2013/ 
 • Projekta ietvaros 2013. gada 23. septembrī notika e-vides platformas "Ideju Fonds" prezentācijas pasākums. Ideju Fonds ir RTU Attīstības fonda radīts, Latvijā vēl nebijis e-vides risinājums, kas ir instruments tiešās sadarbības kanāla veidošanai starp jauniešiem (ideju autoriem), Fondu (ideju ģenerētājiem) un projektu atbalstītājiem. Ideju Fonda atklāšanas pasākuma galerija apskatāma šeit. /Informācija ievietota 27.09.2013/

 

 

Projekti