RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

Atbalsts RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes 155. gada jubilejas pasākumu norisei

Atbalsts RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes 155. gada jubilejas pasākumu norisei

RTU MTAF, sākotnēji — Rīgas Politehnikuma Mašīnu inženieru nodaļa, dibināta 1864. gadā un ir viena no senākajām RTU fakultātēm, un šogad svinēja 155 gadu jubileju. RTU MTAF jubilejas pasākumu mēnesi atklāja 2019. gada 22. oktobrī ar RTU MTAF Domes svinīgo sēdi, kurā piedalījās esošie un bijušie darbinieki. Jubilejas pasāku­mu ietvaros tika sagatavots un izdots rakstu krājums «RTU Mašīnzinību, transpor­ta un aeronautikas fakultāte 155», kurā iekļauti fakultātes vēstures un attīstības apraksti, darbinieku atmiņas un fakultātes nozīmīgāko notikumu hronoloģija — darbības pēdējo piecu gadu laikā.

Projekta atbalstītāji:

SIA «AUTEKO & TUV Latvija», SIA «ITERA Latvija».

Projekti