RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes rekonstrukcijas projekts

RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes rekonstrukcijas projekts

2007. gadā tika uzsākts vērienīgs RTU infrastruktūras modernizācijas projekts “RTU Studentu pilsēta”, kā ietvaros Ķīpsalā tiek veidots Baltijas reģionā modernākais inženierzinātņu studiju, zinātnes un valorizācijas centrs. RTU infrastruktūras attīstības plāns par vienota teritoriālā kompleksa ar centru Ķīpsalā izveidi paredz mūsdienīgu mācību un administratīvo korpusu, modernu pētniecisko laboratoriju, atpūtas, sporta, pakalpojumu centru, biznesa inkubatoru, dienesta viesnīcu attīstību un izveidi.

Projekta ietvaros 2019. gada septembrī uzsākta Būvniecības inženierzinātņu fakultātes (BIF) ēkas rekonstrukcija, kurā plānots izveidot arī vairākas modernizētas un aprīkotas auditorijas. RTU ir studentu skaita ziņā lielākā augstākās izglītības iestāde, un tas noteikti nebūtu iespējams bez sadarbības partneru atbalsta. Universitātei ir svarīgi, ka tās projektu realizācijā iesaistās arī darba devēji, jo tas nozīmē, ka RTU spēj sagatavot darba devēju vēlmēm atbilstošus speciālistus un uzņēmumi ir gatavi sniegt atbalstu, lai esošie un topošie studenti arī turpmāk iegūtu mūsdienu prasībām un darba tirgum atbilstošu eksakto izglītību.

Jau ilgstoši dažādās pasaules universitātēs auditorijas vai laboratorijas tiek nosauktas par godu izcilākajiem konkrētās universitātes attiecīgā studiju virziena zinātniekiem vai to uzņēmumu vārdā, kuri snieguši lielu atbalstu attiecīgā studiju virziena attīstībā. Pēc BIF rekonstrukcijas, trīs lielākās fakultātes auditorijas arī ir plānots nosaukt to atbalstītāju vārdā, kuri devuši neatsveramu atbalstu ēkas rekonstrukcijā. RTU aicina uzņēmumus uz ilgtermiņa sadarbības veidošanu, atbalstot RTU BIF rekonstrukcijas projektu.

Projekti