RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

Biznesa ideju pirmsinkubators «RTU IdeaLAB»

Biznesa ideju pirmsinkubators «RTU IdeaLAB»

Pirmsinkubators RTU IdeaLAB nodrošina atbalstu jebkādai biznesa ideju izstrādei, sākotnējai pārbaudei un pirmā prototipa izveidei vai skatoties uz idejas īstenotāju individuālajiem mērķiem. Pirmsinkubators nodrošina atbalstu jaunām vai esošām studentu biznesa idejām, veicinot jaunu komercdarbības aktivitāšu uzsākšanu, sniedzot atbalstu biznesa idejas izstrādei un sākotnējai pārbaudei.

RTU IdeaLAB ir daļa no ERAF līdzfinansētā projekta Nr. 1.1.1.3/18/A/001 «RTU inovāciju granti studentiem». Projekta ietvaros pirmo reizi tiek piešķirtas stipendi­jas RTU studentiem un 20 idejām ir atbalsta fonds idejas attīstībai. Programmas noslēgumā dalībniekiem ir iespēja turpināt idejas attīstību kādā no nākamā soļa programmām, pateicoties «RTU inovāciju granti studentiem» vairākām aktivi­tātēm vai sadarbībai ar «Climate-KIC» un citiem atbalsta instrumentiem.

2018./2019. gadā tika saņemti 73 komandu pieteikumi, no kuriem 21 tika uzņem­ti programmā. Pirmsinkubatorā darbojas plaša spektra biznesa ideju autori, kuri piedāvā risinājumus, sākot no tādām aktualitātēm kā «piena» ražošanu no kaņepēm un plastmasas pārstrādes darbnīcu rīkošanai līdz prototipa sporta sistē­mai sprinta ātruma automātiskai fiksēšanai ar sensoru palīdzību. Sešu mēnešu laikā komandas apgrozīja vairāk nekā 4000 EUR, apmeklēja 13 dažādas praktiskās nodarbības, saņēma konsultācijas apmēram 296 stundu apjomā.

Projekta atbalstītāji:

AS «Swedbank», AS «Baltikum».

Projekti